Responsive image
archief Archief Sign

BLOG: 'SIGN, recent things happening out of the scope of exhibitions.'

Leave your comments (it will be moderated).

HAPPY! bijdrage presentatie-instellingen van Mondriaan Fonds 2019-2020

SIGN ontvangt tot haar vreugde weer een bijdrage voor presentatie-instellingen nu voor 2 jaar van het Mondriaan Fonds!!!
SIGN ontvangt € 60,000,- per jaar van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2019-2020! Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.
SIGN doet dit met een programma gericht op interdisciplinaire kunst en talentontwikkeling en fungeert daarbij als springplank voor jong talent in Nederland. De commissie waardeert dat SIGN de open en vrije houding weet vast te houden. En bovendien een goed publieksbereik heeft. Het is een van de weinige podia voor jonge beeldende kunst in de regio. SIGN zal haar consistente programma voortzetten in eigen ruimte, op locatie en in de openbare ruimte en zal zich de komende tijd ook meer landelijk manifesteren. Hierbij zal zij een reflectief beleid voeren en presentaties in allerlei contexten realiseren.
Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s, van Groningen tot Aruba.
Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.
Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd-overzicht/.

 

Sign

SIGN= De tentoonstellingen en projecten die Sign in haar ruimte en elders organiseert zijn interdisciplinair, experimenteel en actueel, met aandacht voor context. Presentaties begeven zich op de grenzen die nu in kunst, kunstwereld en samenleving gangbaar lijken te zijn, impliciet digitale wereld en rol van publiek. Uitgaande van verrassende gezichtspunten en de individuele kracht van lees meer…

BLOG: 'SIGN, recent things happening out of the scope of exhibitions.'

Leave your comments (it will be moderated).

HAPPY! bijdrage presentatie-instellingen van Mondriaan Fonds 2019-2020

SIGN ontvangt tot haar vreugde weer een bijdrage voor presentatie-instellingen nu voor 2 jaar van het Mondriaan Fonds!!!
SIGN ontvangt € 60,000,- per jaar van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2019-2020! Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.
SIGN doet dit met een programma gericht op interdisciplinaire kunst en talentontwikkeling en fungeert daarbij als springplank voor jong talent in Nederland. De commissie waardeert dat SIGN de open en vrije houding weet vast te houden. En bovendien een goed publieksbereik heeft. Het is een van de weinige podia voor jonge beeldende kunst in de regio. SIGN zal haar consistente programma voortzetten in eigen ruimte, op locatie en in de openbare ruimte en zal zich de komende tijd ook meer landelijk manifesteren. Hierbij zal zij een reflectief beleid voeren en presentaties in allerlei contexten realiseren.
Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s, van Groningen tot Aruba.
Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.
Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd-overzicht/.

 

Recent Posts

BLOG: 'SIGN, recent things happening out of the scope of exhibitions.'

Leave your comments (it will be moderated).

HAPPY! bijdrage presentatie-instellingen van Mondriaan Fonds 2019-2020

SIGN ontvangt tot haar vreugde weer een bijdrage voor presentatie-instellingen nu voor 2 jaar van het Mondriaan Fonds!!!
SIGN ontvangt € 60,000,- per jaar van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2019-2020! Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.
SIGN doet dit met een programma gericht op interdisciplinaire kunst en talentontwikkeling en fungeert daarbij als springplank voor jong talent in Nederland. De commissie waardeert dat SIGN de open en vrije houding weet vast te houden. En bovendien een goed publieksbereik heeft. Het is een van de weinige podia voor jonge beeldende kunst in de regio. SIGN zal haar consistente programma voortzetten in eigen ruimte, op locatie en in de openbare ruimte en zal zich de komende tijd ook meer landelijk manifesteren. Hierbij zal zij een reflectief beleid voeren en presentaties in allerlei contexten realiseren.
Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s, van Groningen tot Aruba.
Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.
Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd-overzicht/.

 

6 random pictures from the archive:

IMG_6158 IMG_1327 IMG_3362.jpg 11 1 flyer 9