header image

SIGN is een levendige en experimentele projectruimte voor actuele interdisciplinaire kunst op nationaal niveau. Zij biedt jonge kunstenaars een podium voor verdere profilering, ontwikkeling en intensivering van hun kunstenaarschap. Daarbij wordt nieuw werk geïnitieerd in bijzondere contexten en wordt de nodige reflectie gegeven. Presentaties zijn er in SIGN, op allerlei locaties, en in openbare ruimte met een variatie aan omstandigheden, invalshoeken, disciplines.

SIGN is a vivid and experimental project space for actual interdisciplinary art on a national level. It offers young artists a stage for enhanced profiling, development and intensifying their artistic profession. New work is initiated in special contexts and if needed feedback is offered. Presentations are in SIGN, on other locations and in public space with a variety of conditions, approaches, disciplines.

logo van de gemeente Groningen