Categories

WHAT IF & SYSTEMS OF SIGNS how to visit according the new Corona regulations (4/11)?

Update: SIGN & Noorderlicht presenteren: What If | De toekomst van het noordelijk landschap


Linde Ex & Aebele Trijsburg
19 november  2020 t/m 10 januari 2021


Locatie: Noorderlicht Studio, Akerkhof 12 te Groningen
open wo. – zo van 12 – 18 uur.
Exhibition  (toegang is gratis)
Wel verplicht reserveren via Eventbrite (voor regulier bezoek.)

Begin dit jaar hebben SIGN en Noorderlicht vanuit een gemeenschappelijke belangstelling voor de ontwikkeling van het noordelijk landschap het onderzoeksproject ‘What If’ in het leven geroepen. Kunstenaars Linde Ex en Aebele Trijsburg hebben zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de vraag: hoe ziet het toekomstig noordelijk landschap eruit? De resultaten zijn  te zien in deze expositie van 19 november 2020 t/m 10 januari 2021.

Update: SIGN & Noorderlicht presents:
What If | The future of the northern landscape
Linde Ex & Aebele Trijsburg
November 19, 2020 to January 10, 2021
Location: Noorderlicht Studio, Akerkhof 12 in Groningen
open Wed. – Sun from 12 noon to 6 pm.
Exhibition (entrance is free)
Reservations are required through Eventbrite (for regular visits.)

At the beginning of this year, SIGN and Noorderlicht launched the research project “What If” out of a common interest in the development of the northern landscape. In recent months, artists Linde Ex and Aebele Trijsburg have been busy with the question: what will the future northern landscape look like? You can see the results  at this exhibition from November 19, 2020 to January 10, 2021

SYSTEMS OF SIGNS 
21 November – 20 December 2020
Jason Harvey – T.S. Anna – Armando De Cosmos
Because of the latest Corona measures there will be a finissage! The details of this will be further determined, so keep an eye on the news on the SIGN website and social media! To visit the exhibition we have a door policy: max. 4 people inside at a time. Keep 1.5 m. distance and wear a face mask! You’re welcome!

Vanwege de laatste Corona maatregelen is er een finissage! De exacte datum wordt nader bepaald, dus houd het nieuws op de SIGN website en sociale media in de gaten! Voor het bezoeken van de expositie hebben wij een deurbeleid: max. 4 bezoekers kunnen tegelijk binnen. Houd 1,5 m afstand en draag een mondkapje! U bent welkom!