Categories

Terugblik: A WAY & WAT VOLGT? / Review: ‘A WAY’ & WHAT’S NEXT?

TERUGBLIK: A WAY 

De ultieme travel agency voor A WAY @ Supermarket Artfair 10 – 14 mei

A WAY, de travel performance te voet door Lily Dollner & Olivier Arts van Groningen naar Stockholm vond z’n weerslag in een dynamische presentatie op de non -profitmanifestatie Supermarket Artfair te Stockholm in SIGN’s stand. De prettige internationale art fair, ook geschikt voor contacten met gelijkgestemden voor zowel kunstenaars als organisaties, werd goed bezocht. SIGN kreeg veel aandacht in de pers zowel in Zweden als in Nederland. Zie lijst PERS

Olivier en Lily waren zelf veel aanwezig bij de stand voor tekst en uitleg. Ook de loopband was opgesteld, zodat bezoekers de laatste meters nog mee konden lopen. Een drietal video’s diende als een verslaglegging van de reis, waarbij op hilarische wijze teruggekeken werd op wat ze tijdens de tocht hadden meegemaakt. Met een sterk relativerende luchtige vormgeving in beeld en geluid die hun vaak tegengestelde, contrasterende ervaring weerspiegelde. De Iphone kwaliteit van de films onderstreepte het reiskarakter van dit project: dat was tenslotte de manier om de belevenissen vast te leggen.

Een dag-tot-dag verslag op ansichtkaarten met teksten stond in een folderrek, de bepakte bolderkar stond in het midden, inclusief ontplofte en lekgeraakte banden. Al met al: een travel agency uitstraling voor de ultieme DIY reis.

Flashback A WAY: The ultimate travel agency for A WAY @ Supermarket Artfair May 10 – 14

A WAY, the travel performance on foot by Lily Dollner & Olivier Arts from Groningen to Stockholm ,was reflected in a dynamic presentation at the non-profit event Supermarket Art Fair in Stockholm in SIGN’s stand. The pleasant international art fair, a great way to get in touch with like-minded people for both artists and organisations, was well attended. SIGN received a lot of press coverage both in Sweden and the Netherlands – see list below.

Olivier and Lily were often present at the stand to explain their endeavours. The treadmill was present, so visitors could still walk the last few meters. Three videos served as a report of the trip, hilariously looking back on what they experienced. With a strongly relativizing fun design in image and sound that reflected their often contradictory, contrasting experience. The iPhone quality of the films underlined the travel character of this project: after all, that was the most easy way to record their experiences.
A day-to-day report on postcards with texts was placed in a brochure rack, the packed wagon was in the middle, including exploded and punctured tires. All in all: a travel agency look for the ultimate DIY trip.

PERS/PRESS:

De kunstenaars werden gevraagd voor een pitch bij de persconferentie van Supermarket Art Fair, hierbij deelden ze al vies en bezweet van hun lange reis een kort verslag. Olivier deed zelfs een deel in het Zweeds!

The artists were asked for a pitch at the press conference of Supermarket Art Fair, where they shared a short report, dirty and sweaty from their long journey. Olivier even pitched a small part in Swedish!

Zwedens grootste krant Dagens Nyheter schreef dat de kunstenaars de prijs hadden gewonnen voor het meeste doorzettingsvermogen bij deze fysieke en psychologische prestatie.

The biggest Swedish newspaper Dagens Nyheter wrote that the artists won the prize for the most perseverance in this physical and psychological feat.
Het Dagblad van het Noorden en RTV Noord schonken beiden aandacht aan het werk van Olivier en Lily door reportages en live interviews op de radio en tv. Leuk feitje: het werk heeft het zelfs geschopt tot de quiz van RTV Noord!

Dagblad van het Noorden and RTV Noord both paid attention to the work of Olivier and Lily through reports and live interviews on radio and TV. Fun fact: the work has even made it to the quiz of RTV Noord!

WAT VOLGT ?
Na een aantal succesvolle projecten afgelopen driekwart jaar doen we het in juni even wat rustiger aan qua activiteiten. Na de kleding experimenten van Wearables dat op meerdere plekken in de stad plaatsvond, het geluidsrijke Scrape, Click & Flow, het smaakvolle Food Processors, het talige PaperCuts, en de gelaagde identiteiten van Id Expired culmineerde deze reeks in het grensoverschrijdende en uitdagende A WAY dat succesvol eindigde op Supermarket Art Fair in Stockholm te Zweden. Juni zal een periode worden van afronden en voorbereiden.

Juli: “Grasland, Ezinge”
Proloog Grasland, een project in samenwerking met kunstenaar Koos Buist. In de context van ‘Ezinge verbindt’ en Landschap Werkplaats/ Toukomst. Grasland = 1 weide, 1 hectare, een klein stukje van Europa’s oudste cultuurlandschap. Een aantal kunstenaars gaat Grasland artistiek ontginnen en legt relaties tot dat land en die omgeving. Een langdurig en duurzaam project.

WHAT’S NEXT ?
After a number of successful projects over the past three quarters of a year, we are taking it a bit easier in terms of activities in June. After the clothing experiments of Wearables that took place in several places in the city, the sound-rich Scrape, Click & Flow, the tasteful Food Processors, the linguistic PaperCuts, and the layered identities of Id Expired, this series culminated in the cross-border and challenging A WAY which ended successfully at Supermarket Art Fair in Stockholm in Sweden. June will be a period of rounding up and preparations.

July: “Grasland, Ezinge”
Prologue Grasland, a project in collaboration with artist Koos Buist. In the context of ‘Ezinge connects’ and Landscape Workshop/ Toukomst. Grassland = 1 meadow, 1 hectare, a small part of Europe’s oldest cultural landscape. A number of artists are going to cultivate Grassland artistically and establish relationships with that land and that environment. A long-term and sustainable project.