Categories

Spin-off 5: Parrhesia: Educatie projecten stagiaires docenten opleiding Minerva

7/12: ‘De stem van Humantas’. Onze 2e jaars stagiaires Sigrid Leeuwerke & Carlien Kiers docentenopleiding Academie Minerva hebben een workshop bedacht en gegeven aan vrijwilligers van Humanitas ihkv ‘Parrhesia de moed tot waarheid in een transparante samenleving” en het Werkman jaar. Men kreeg kreeg een introductie over de monoprint, een techniek die N.H. Werkman ook gebruikte. Ook zij hebben hun persoonlijke statements in postervorm gemaakt. Deze zijn ook verspreid op plakzuilen maar ook kregen deze binnen de expositie een plek.

9/12: “Vlaggenparade ‘Utopia” door 4e en 5e jaars leerlingen van het Werkman College o.l.v. stagiaires docenten opleiding Minerva: Jolijn Fortuin, Carlot Westerhoff & Renee Dijkema & Marije Schrage. Marije Schrage loopt tevens afstudeerstage bij SIGN; zij heeft een overkoepelende taak t.a.v organisatie en coordinatie van de educatieve onderdelen bij 4 klassen van het Werkman College en Praedinius Gymnasium. 
N.a.v. “ Parrhesia de moed tot waarheid in een transparante samenleving” en het Werkman jaar hebben deze leerlingen voorbereidende lessen gekregen van de stagiaires over dit onderwerp, vervolgens hebben zij werkstukken gemaakt a/d hand van ontworpen lesprogramma over een van de onderwerpen: identiteit en voedsel industrie. Om hun eigen mening duidelijk te maken hebben zij hun werkstukken in de vorm van vlaggen gemaakt en deze in een parade door de binnenstad getoond en afgeleverd bij SIGN, waar ze onderdeel uitmaakten van de expositie.

17/12 : Naast de coordinatie heeft Marije Schrage tevens een eigen lesprogramma geschreven ‘Utopia/Dystopia’ voor 4e en 5e jaars van het Praedinius Gymnasium
Dat bestond uit 3 subonderwerpen:
1 Zorg/ 
2 Vrijheid van meningsuiting/  
3. Voedselindustrie
.

Leerlingen Praedinius Gymnasium hebben een cursus Photoshop op Academie Minerva gekregen en vervolgens zijn er poster gemaakt. Ook kijkdozen gemaakt en daarvan vervolgens foto’s. onder begeleiding van  stagiaires Peter van der Weele, Simone van der Kooi en Trudy Oosterhuis (Academie Minerva) is dit alles uitgevoerd. De werken werden geëxposeerd in SIGN en donderdag 17/12 zijn er pitches gehouden door de leerlingen in SIGN.