Categories

Scrape, Click & Flow! OPENING Saturday 15/10/2022 at 5 p.m. PLUS workshops & performancess

 

15/10 – 12/11/ 2022


Scrape, click & flow!


Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek, Radina Kordova maken nieuwe selfmade sound installaties, instrumenten met performances waar beeld en geluid in samenkomen en elkaar genereren. Interactiviteit en menselijke gedragspatronen spelen een rol bij alle werken.

Opening zaterdag 15 oktober 17.00 uur met performance van Radina Kordova.
 En doe mee op 19 & 20 oktober van 14-16 uur rituele workshops door Radina Kordova.

Performance door Radina Kordova & Pieter Lam:  zaterdag  29 oktober, 19:30 -20.00 uur.

Gezamenlijke sonische performance tussen Radina Kordova en Pieter Lam die de vier stadia van een noodsituatie verkent: mitigatie, paraatheid, respons en herstel. In vier bedrijven onderzoeken ze klanken, bewegingen, woorden en instrumenten en bouwen ze aan een homogene ervaring. Snelle ritmes, ambient releases, vocale composities en snaarinstrumenten zullen met elkaar verweven en contrasteren. Oordopjes aanbevolen 🙂

En work in progress: Dick Alle Huppes!

EXTRA: SIGN’s deelname aan het Soundsofmusic festival met optredens en performances in SIGN op vrijdag 4 november vanaf 16.30 uur. https://soundsofmusic.nl/

5/10 – 12/11/ 2022


scrape, click & flow!


Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek, Radina Kordova make new self-made sound installations, instruments with performances in which image and sound come together and generate each other. Interactivity and human behavior patterns play a role in all works.

Opening Saturday October 15 at 5 pm. with performance by Radina Kordova. 


And join us on October 19 & 20 from 2-4 pm . ritual workshops by Radina Kordova.

Performance door Radina Kordova & Pieter Lam: Saturday 29 oktober, 19:30 -20.00 hrs .

Collaborative sonic performance between Radina Kordova and Pieter Lam which explores the four stages of an emergency: Mitigation, Preparedness, Response and Recovery.  They will investigate sounds, movements, words and instruments in four acts while building a homogeneous experience. Fast rhythm, ambient releases, vocal compositions and string instruments will intertwine and contrast with each other.  Earplugs recommanded:)

And work in progress: Dick Alle Huppes!


EXTRA: SIGN’s participation in the Soundsofmusic festival with performances and performances in SIGN on Friday November 4 from 4.30 pm. https://soundsofmusic.nl/