Categories

PROPS! Working period 2-19 January 2021

PROPS!  werkperiode: 2 t/m 19 januari
Linda Stauffer, Caz Egelie, Broken Toaster Records maken in de werkperiode sterk visuele settingen, verhaallijnen, actieve installaties volgepropt met prikkelende decorstukken, attributen, kostuums etc. waarbij gespeeld wordt met verwachtingen. Na 19-1 vullen deze ‘stages’ zich met interacties, performances, gigs, video’s en streams, uitgevoerd door de kunstenaars zelf en zij nodigen ook anderen uit een rol te vervullen.  De aard en het uiterlijk van “PROPS” (en dus ook het publiek) wordt gestuurd door Corona omstandigheden.

PROPS! 2-1 to 14-2 2021
working period: January 2-19
presentations: 20/1 to 14/2 2021
Linda Stauffer, Caz Egelie, Broken Toaster Records are making strong visual settings, storylines, active installations stuffed with stimulating set pieces, attributes, costumes etc. and playing with expectations. After 19-1 these “stages” fill with interactions, performances, gigs, videos and streams, performed by the artists themselves and they invite others to take part as well.
The nature and appearance of “PROPS” (and therefore the audience) is shaped by Corona circumstances.