Colofon & Organisatie

Stichting SIGN
Winschoterkade 10
9711 EA Groningen
Nederland

signnl@gmail.com
050-3132651 of 0623631796 of 0643612245

www.sign2.nl

RSIN: 8007.99.057

IBAN: NL70INGB0002830869
BTW nr: 800799057B01
K.v.K: 41011747

Openingstijden SIGN tijdens projecten (tenzij anders aangegeven):
di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur

Dagelijkse leiding, directie:
Ron Ritzerfeld: zakelijk leider
Marie-Jeanne Ameln: artistiek leider

Bestuur:
Gea Smidt: voorzitter
Esther de Graaf: secretaris
Florimond van Wassenaar: penningmeester
Jan van Egmond

PR: Desta Matla

Organisatie structuur:

De organisatie van Stichting Sign is ingericht volgens het bestuur – directiemodel.
De taken en bevoegdheden van bestuur en directie, en de relatie daartussen, zijn ook te vinden in de
statuten en het bestuur-directie reglement. Dit reglement is opgesteld aan de hand van de Statuten
van stichting Sign, met in acht neming van de Principes en Best Practice punten van het
bestuur+directie model volgens de Governance Code Culture. Naast deze code onderschrijft Sign
ook de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Vergoeding
bepaalde onkosten, zoals reiskostenvergoeding en/of vacatiegeld is eventueel in bepaalde gevallen
mogelijk.
Het bestuur zorgt ervoor dat bij opheffing het vermogen dat overblijft besteed wordt aan een ANBI
met een soortgelijk doel. (zie 15.3 statuten)
Op dit moment is er een vaste betrekking voor de artistiek leider en de zakelijk leider met ca.
minimum loon.
Specifieke werkzaamheden, uitbesteed werk door derden wordt per factuur betaald. Vaak zzp basis.
Vrijwilligers en stagiaires:
Veel projecten van SIGN komen tot stand met behulp van vrijwilligers en stagiaires. Deze zijn
onontbeerlijk voor het realiseren van ons programma. Vrijwilligersvergoedingen worden
nagestreefd.

Statutaire Doelstelling.
De stichting heeft ten doel:
Het tonen, stimuleren en initiëren van vernieuwende experimentele beeldende kunst op nationaal en
internationaal niveau en dit kenbaar te maken aan een breed publiek. Zij wil hierbij signalerend zijn
en een pioniersfunctie vervullen.
De stichting beoogt dat doel te bereiken door.
1.Het organiseren, programmeren van tentoonstellingen, presentaties, projecten in haar eigen
ruimte, op locatie en in openbare ruimte. Met aandacht voor kennisoverdracht zoals gastlessen,
lezingen, symposia, workshops en andere publieke activiteiten.
2. Het aanbieden van een interdisciplinair podium voor jonge kunstenaars en de mogelijkheden te
scheppen hun bekwaamheden en talenten verder te ontwikkelen en te etaleren.
3.Hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen aan te gaan op organisatorisch, artistiek inhoudelijk
gebied.

SIGN heeft de status culturele ANBI. Donaties zijn nu aftrekbaar van de belastingen.Particulieren
mogen in hun aangifte bij inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder vennootschapsbelasting vallen mogen dit 1,5 x aftrekken.
Uw donaties zijn welkom! Onze IBAN is: NL 70 INGB 0002830869, zie ook elders op dit deel van
de website

logo van de gemeente Groningen