Organisatie

Stichting Sign
RSIN 8007.99.057

Bestuur:
Moniek Baars: voorzitter
Florimond van Wassenaar: penningmeester
Klaas Koetje: secretaris
Leo Delfgaauw
Jan van Egmond
Esther de Graaf

Directie:
Ron Ritzerfeld: zakelijk leider
Marie-Jeanne Ameln: artistiek leider

PR: Karlijn Vermeij

Vrijwilligers en stagiaires:
Veel projecten van SIGN komen tot stand met behulp van vrijwilligers en stagiaires. Deze zijn onontbeerlijk voor het realiseren van ons programma.

Structuur: De organisatie van Stichting Sign is ingericht volgens het bestuur – directiemodel.
De taken en bevoegdheden van bestuur en directie, en de relatie daartussen, zijn ook te vinden in de statuten en het bestuur-directie reglement. Dit reglement is opgesteld aan de hand van de Statuten van stichting Sign, met in acht neming van de Principes en Best Practice punten van het bestuur+directie model volgens de Code Cultural Governance. (CCG)

beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Vergoeding bepaalde onkosten, zoals reiskostenvergoeding en/of vacatiegeld is eventueel in bepaalde gevallen mogelijk.
Het bestuur zorgt ervoor dat bij opheffing het vermogen dat overblijft besteed wordt aan een ANBI met een soortgelijk doel. (zie 15.3 statuten)
Op dit moment is er een vaste betrekking voor de artistiek leider, met ca. minimum loon.
De werkzaamheden van de zakelijk leider worden op projectbasis gehonoreerd, maatgevend is daarbij het minimum loon.
Specifieke werkzaamheden, uitbesteed werk door derden wordt per factuur betaald.
Vrijwilligers krijgen, indien dat mogelijk is, vrijwilligersvergoeding.

Statutaire Doelstelling.
De stichting heeft ten doel:
Het tonen, stimuleren en initiƫren van vernieuwende experimentele beeldende kunst op nationaal en internationaal niveau en dit kenbaar te maken aan een breed publiek. Zij wil hierbij signalerend zijn en een pioniersfunctie vervullen.
De stichting beoogt dat doel te bereiken door.
1.Het organiseren, programmeren van tentoonstellingen, presentaties, projecten in haar eigen ruimte, op locatie en in openbare ruimte. Met aandacht voor kennisoverdracht zoals gastlessen, lezingen, symposia, workshops en andere publieke activiteiten.
2. Het aanbieden van een interdisciplinair podium voor jonge kunstenaars en de mogelijkheden te scheppen hun bekwaamheden en talenten verder te ontwikkelen en te etaleren.
3.Hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen aan te gaan op organisatorisch, artistiek inhoudelijk gebied.