online since Sept. 15, 2002 updated- May 05, 2014  >>> 14.59 GMT+1 <<<
more info opening Za, 10 Mei 16.00u CBK Trompsingel, Groningen / 17.00u bij SIGN more info
   

 


Sign - tentoonstellingsruimte voor Hedendaagse Beeldende Kunst

De tentoonstellingen en projecten die Sign in haar ruimte en elders organiseert zijn interdisciplinair, experimenteel en actueel, met aandacht voor context. Presentaties begeven zich op de grenzen die nu in kunst, kunstwereld en samenleving gangbaar lijken te zijn, impliciet digitale wereld en rol van publiek.
Uitgaande van verrassende gezichtspunten en de individuele kracht van de
kunstenaars/samenstellers speelt Sign met de artistieke en maatschappelijke plaats, functie en betekenis van kunst.  Zij genereert voor dit alles de mogelijkheden, voorbij beperkende of dogmatische randvoorwaarden. Zo kunnen residenties, publicaties, performances, cognitieve acties, interventies, work in progress, audiovisuele combinaties, nieuwe en 'oude' media etc. deel uitmaken van onze activiteiten.

The exhibitions and projects Sign organises in it’s space and elsewhere are interdisciplinary, experimental and up to date. Presentations move around on the edges that appear to be customary in art, the art-world and society, implicit the digital world and the role of the public.
Proceeding from the surprising points of view and the individual power of the artist/curator Sign plays with the artistic and social spot, function and meaning of art. Sign generates for all this possibilities beyond limiting or dogmatic preconditions. This way residencies, publications, performances, cognitive actions, interventions, work in progress, audio-visual combinations, new and ‘old’ media etc. are part of our activities.


 
 

| free wallpaper #1 | free wallpaper #2 | free wallpaper #3 | slimtarra |

 

open >> di. t/m za.<<12.00 - 17.00h + >>zo.<< 14.00 - 17.00h  -  mail SIGN - mail webmaster