"Art and Artillery"
<< (terug)
CARLOS LLAVATA GASCON
26 Okt. t/m 23 Nov. 2002

CARLOS LLAVATA GASCON

 "Art and artillery" installatie (keramiek, performances, acties, video)


De Spaanse kunstenaar Carlos Llavata Gascon (1964) groeide op tussen de "kruit bergen" en de oude invloeden van Arabisch aardewerk in Valencia, Spanje, waar mensen hun festiviteiten vaak vieren met vuurwerk.
Enkele familieleden, werkzaam als vuurwerkmaker, hebben Llavata al vroeg laten deelnemen in hun werkzaamheden. Het vuurwerk heeft een belangrijke invloed op de kunstenaar zijn werk en zijn leven. Carlos Llavata zelf is vaak onderdeel van zijn kunst door performances of acties te houden. Hij dompelt zichzelf, of gewone gebruiksvoorwerpen, onder in een kleivat en gebruikt daarbij ontplof fend kruit of vuurwerk als een belangrijk ingredient, wat zijn werk vervolmaakt. Door registratie (o.a.   video) benadrukt hij het ceremoniële karakter van de installatie. Kunst en geschut botsen in een perfect   huwelijk waarbij de metaforische confrontatie tussen mens en natuur tot stand komt in zijn werk.

Carlos Llavata Gascon is in het jaar 2001 afgestudeerd (keramiek) aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Sindsdien heeft hij diverse performances en acties gehouden op straat in  Amsterdam, Zoetermeer en  Utrecht.


"watching the North Sea"

 
 
>> there is no party without gunpowder, sound and fire <<
© Photos C. Llavata Gascon
 
 

  Carlos Ilavata Gascon

 "Art & Artillery" installation (ceramics, performance, actions, video)

The Spanisch artist Carlos Llavata Gascon (1964) grew up near the "gunpowder moutains" and old  influence areas of Arab potteries in Valencia, Spain, where people celebrate many fireworks festivities. Part of his family, fireworks constructors, allowed him to participate in these activities which have been   proven to be a major influence on his life and work.  Carlos Llavata is very often a part of his work by doing performances of actions. He submerge himself, or daily objects, in a clay vessel and uses exploding gunpowder as an important ingredient to complete his art. By registrations (video) of these events he emhazises the ceremonial chatacter if the installation. Art and artillery collide in a perfect marriage and thereby the metaphorical   confrontation between man and nature has been established in his work.