Categories

Klaske Bootsma & Kamilė Česnavičiūtė: BIG SLEEP multidisciplinary wall constellations

NU in SIGN/ CURRENTLY  in SIGN:

Klaske Bootsma & Kamilė Česnavičiūtė
BIG SLEEP
multidisciplinary wall constellations

Werkperiode/ working period: 1 th of May – 1th of June 2020
Tentoonstelling/ exhibition: 3th of June – 28 th of Juni 2020

Klaske Bootsma en Kamilė Česnavičiūtė tonen in hun nieuwe werk een scala van sociale interacties waarbij de waarde van het individu in een groep in beschouwing wordt genomen.  Ook hun werk in SIGN zal zich op kritische wijze verhouden tot dit gegeven, binnen de huidige samenleving. Ook als de omstandigheden veranderen.

In their new work, Klaske Bootsma and Kamilė Česnavičiūtė show a range of social interactions that consider the value of the individual in a group. Their work in SIGN will also critically relate to this fact within today’s society. Even when circumstances change.

Tentoonstelling/ Exhibition:  3th of June – 28 th of June 2020
Vanwege het Corona virus hanteert SIGN een deurbeleid/ tijdens openingstijden in juni zijn er twee ingangen: Winschoterkade 10/ Radebinnensingel/ het werk is ook vanaf de straat te zien.
Because of Corona virus, SIGN has a door policy / in June there are two entrances during opening hours: Winschoterkade 10 / Radebinnensingel / work can also be seen from the street.
Open: Tue. till Sat: 12-17 hr. & Sun: 14-17 hr. or by appointment : 0623631796