In Praise of Shadows Radiesthetic workshop

Radiesthetic workshop van Patrizia Ruthensteiner en Dewi de Vree, wordt namens SIGN i.s.m. met Academie Minerva gegeven aan in totaal  15 studenten Bachelor minor digital art & FMI Madtech. De workshop bestaat uit het maken van antennekostuums met eigengemaakte versterkertjes + is verder een combinatie van vormgeving, sculptuur, en performance.
Op foto’s voorlopige resultaten van 31 maart j.l. Vandaag 1 maart  worden de kostuums afgewerkt en worden er tests gemaakt binnen en buiten om geluiden op te vangen zo ook aandacht besteed aan het performatieve deel.