Categories

HAPPY NEW YEAR !

Beste mensen,
In 2020 hebben we veel kunnen doen onder de gegeven omstandigheden, uiteraard rekening houdend met de Coronaregels. Dit jaar bleek eens te meer dat er altijd werk gemaakt kan blijven worden en dat er achter de schermen alsnog veel mogelijk is. We zijn blij dat we veel interessante kunstenaars een plek hebben kunnen geven, mét eerlijke vergoedingen. Dankzij de nieuwe toekenning van het Mondriaan Fonds kunnen we dat de komende 2 jaar ook blijven doen. We kijken ernaar uit!

In 2020 we were able to do a lot under the given circumstances, taking the corona rules into account of course. This year showed us once again that work can always be made and that a lot is still possible behind the scenes. We are happy that we have been able to give space to many interesting artists, with fair fees. Thanks to the support of the Mondriaan Fonds, we can continue to do so for the next 2 years. We are looking forward to it!

Dank aan alle bezoekers + kunstenaars, reflectanten, samenwerkingspartners, stagiaires, medewerkers, subsidiënten en bestuur! // Thanks to all visitors + artists, reflectants, partners, interns, employees, subsidizers and board!

Sophie Lee, Sophia Löwe,Victor Crepsley, Nina Wijnmaalen, Sanne Morssink, Judith Boessen, Frank Koolen, Simon Niks & Vanina Tsvtkova, Alice Strete, Angeliki Marina Diakrousi, Pendar Nabipour, Ryan Cherewaty, Nadine Rotem Stibbe, Jaleesa Mallée, Giulia de Giovanelli, Eric Peter, Josefin Arnell, Helen Anna Flanagan, Quenton Miller, Anke Coumans, Bibi Straatman, Kevin Perrin; laChuteDesign, Julia de Jong, Studio Wouter van Tilborg, Josse Pyl, Danae Io, Pleun Gremmen, Jelte van Lente, Klaske Bootsma & Kamilė Česnavičiūtė, @laputahache, Andrea Stultiens, Martijn Schuppers, Michiel Westbeek, Eirik Rønneberg, Sunjoo Lee, Jean-François Peschot, Jip de Beer, Lee McDonald, Mark Andreas & Sebastian Ziegler , Manuel Kiros Paolini, Courtney Mackedanz, Kaleigh Beard, Linde Ex, Aebele Trijsburg, María Mazzanti, Beatriz Luz, Alex Murray, Merve Kılıçer

, Alan Ahued Naime & Quintus Glerum, Chantalla Pleiter, Jason Harvey, T.S. Anna, Armando de Cosmos, Gemeente Groningen, Mondriaan Fonds, Kunstraad Groningen, Gronings Vuur Gea Smidt, Sounds of Music, Noorderlicht, Kik Kolderveen, Academie voor Popcultuur Minerva, Minerva Art Academy and Research Group Image in Context, part of Hanze UAS, DesignArbeid research & design studio Amsterdam, Station Noord, Noorderzon, Forum Groningen, Clash, Pension Almonde, NFPAP Worm Rotterdam, Noordenaars, Artist in space, We the North, expOOST, Videokaffe Turku & Chicago, The Hyde Park Art Centre Chicago, Baltan Eindhoven, Sanne de Graaff, Ilse Koop, Karlijn de Groot, Eva Bennen, Jens Huls, Stella Bizirtsaki, Marcel de Vries, Klaas Koetje, Karlijn Vermeij & het bestuur van SIGN;)