Categories

GRASLAND, Ezinge: JOIN Peng!

Samen met Koos Buist organiseert SIGN het project Grasland Ezinge. Sinds 1 september jl. verblijft de jonge Chinese kunstenaar Peng Zheng in Ezinge om Grasland a.h.w. artistiek te ontginnen. De eerste 2 weken van zijn residentie zitten erop. Hij heeft de omgeving verkent, heeft veel gefietst en hardgelopen. Zijn plan is als volgt: (zie poster) en je bent uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Bereikbaar met auto, fiets of trein/bus of trein/fiets combinatie:)

Together with Koos Buist, SIGN organizes the Grasland Ezinge project. Since 1st of September, the young Chinese artist Peng Zheng has been staying in Ezinge to develop GRASLAND artistically, so to speak. The first 2 weeks of his residency are over. He explored the area, did a lot of cycling and running. His plan is as follows (see poster) and you are invited to take part with an contribution.
Accessible: by car, bike or train/bus or train/bicycle combination:)