GOOD NEWS!!! SIGN received MONDRIAAN FONDS

GOED NIEUWS !
SIGN ontvangt € 60.000,- van het Mondriaan Fonds voor haar jaarprogramma van 2018.
Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.

SIGN doet dit door: Jonge kunstenaars een experimenteel interdisciplinair podium te bieden voor verdere profilering, ontwikkeling en intensivering van hun kunstenaarschap. Daarbij wordt nieuw werk geïnitieerd in bijzondere contexten. Presentaties zijn er in SIGN, op allerlei locaties, ook in openbare ruimte met een variatie aan omstandigheden, invalshoeken, disciplines. Dit rondom een gegeven, soms gerelateerd aan andere kennisterreinen, waarbij kunstenaars e.a. samengebracht worden en er waardevolle contacten zijn met anderen. Dit leidt tot meer ervaring en volgende stappen.
In haar avontuurlijke programma wordt dus volop geëxperimenteerd met presentatievormen. SIGN streeft naar optimale condities voor de kunstenaars en passende vergoedingen. In 2018 wordt reflectie uitgebreid door bijpassende deskundigen, “Reflectanten”, erbij te betrekken.

SIGN is een levendig en experimenteel interdisciplinair podium voor jonge professionele kunstenaars op nationaal niveau. In haar podiumfunctie maakt zij presentaties in allerlei vormen en contexten mogelijk, initieert daarbij vaak de productie van nieuw werk en biedt noodzakelijke reflectie. Www.sign2.nl

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s, van Groningen tot Aruba.
Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd-overzicht/.