ZOOMINSIDEOUT MARTIJN SCHUPPERS

ZOOMINSIDEOUT
MARTIJN SCHUPPERS

Painting about the art of painting, is painting from the inside of painting.
raamexpositie
2 juli t/m 23 juli 2004
(tussen zonsondergang en zonsopgang)

opening: vrijdag 2 juli 2004 om 22.00 uur
Een expositie van twee uur van Martijn Schuppers, schilder.

Uit de film ‘Fantastic Voyage’:
Grant: “Where’s the light coming from?”
Doctor Duvall” “It’s from the outside world…”

Naast de raamschildering zullen een aantal schilderijen te zien zijn en wordt de klassieke science fictionfilm “Fantastic Voyage” (1966) van Richard Fleischer vertoond. Met dit project wil Schuppers zijn ideeën over ‘endogene schilderkunst’, een schilderkunst die binnenste buiten is gekeerd aan de orde stellen.

ZOOMINSIDEOUT is een project dat Schuppers’ quasi-figuratieve houding moet illustreren. In zijn fundamentele benadering van de schilderkunst is de figuratie binnengeslopen nadat het schilderij zich ontwikkelde tot een object. Het onderzoek dat Schuppers uitvoert in verf (of in het geval van de raamschildering met gel, partypaint en licht) leidt niet tot een beeld maar spreekt rechtstreeks de verbeelding van de kijker aan. Dat proces van kijken en schilderen noemt Schuppers ‘endogeen’ en leidt tot pseudo-figuratie. Het is figuratie die voortkomt uit het gedrag van de verf en de keuze dieschilder en kijker maken in het (her)kennen van een beeld.
Deze pseudo-figuratie is het gevolg van Schuppers’ besluit om de materie verf zelf aan te pakken (soms zelfs letterlijk met lucht kapot te schieten). Nadat figuratie en licht uit zijn schilderijen waren verdwenen en alleen nog een object met verf was overgebleven restte die logische stap om nog dieper in de materie door te dringen. Vanuit dat binnenste van de verf ontstaan zijn werken en nemen een geheel eigen verschijningsvorm aan die doet denken aan wetenschappelijke foto’s waarbij er figuratief gezien opmerkelijke overeenkomsten bestaan tussen micro- en macrokosmos. In het geval van de raamschildering bevindt het publiek zich bijna letterlijk in het schilderij. Dit bereikt Schuppers door het licht van binnen op de schildering te laten vallen.

De expositie wordt opgezet rond een raam-schildering die gedurende drie weken tussen zonsondergang en zonsopgang te bekijken is. Alleen bij wijze van opening zal de expositie van enkele schilderijen toegankelijk zijn.
Daarnaast zal ook de film ‘Fantastic Voyage‘ vertoond worden. Het is een klassieke science fiction film waarin onder meer verkleinde mensen in het lichaam van een wetenschapper aan het werk zijn. 
In overdrachtelijke zin is deze film te vergelijken met het werk van Schuppers. De begrippen micro- en macrokosmos worden tegen het licht gehouden door diep in de materie door te dringen.