Zandbank Archives , Sign archive 1988 – 1999

Zandbank Archives

Zondag 4 februari, 
13:00 – 17:00- met brunch!
Sign Archive 1988-1999 & Lancering platform Zandbank

Op zondag 4 februari 2024 wordt er in SIGN een overzicht gepresenteerd van teksten uit 1988-1999, gevonden in het SIGN-archief. Denk hierbij aan expositie-teksten, interviews en artist statements, alsmede essays en kleinere publicaties. De oorspronkelijke kunstenaars, die in de genoemde jaren bij SIGN geëxposeerd (en teksten geschreven) hebben, zijn uitgenodigd om hierop te reflecteren, en zullen oud en/of nieuw werk meenemen naar de middag. Tijdens de middag zullen we een aantal teksten voorlezen en in gesprek gaan.

De middag wordt georganiseerd door het nieuwe kunst-kritiek platform Zandbank, een initiatief van Michiel Teeuw en Dinnis van Dijken. Het is een nieuw platform voor langzame, reflectieve en duurzame kunstkritiek, dat tevens de productie en verspreiding van kunst-discursieve teksten faciliteert. Ook duikt Zandbank in de archieven van Groningse kunstinstellingen voor herpublicaties. Op de middag van de expositie zal de website van Zandbank, en het digitaal inzichtelijke archief, officieel gelanceerd worden.

Zandbank archives

Zondag February 4
13:00 – 17:00 – with brunch!

Sign Archive 1988-1999 & Launch platform Zandbank

On Sunday 4 February 2024, an overview of texts from 1988-1999 will be presented, found in the SIGN archive. These include exhibition texts, interviews and artist statements, as well as essays and smaller publications. The original artists, who exhibited (and wrote texts) at SIGN in the aforementioned years, have been invited to reflect on this, and will bring old and/or new work to the afternoon. During the afternoon, we will read some texts and engage in conversation.

The afternoon is organised by the new art-criticism platform Zandbank, an initiative by Michiel Teeuw and Dinnis van Dijken. It is a new platform for slow, reflective and sustained art criticism, which also facilitates the production and dissemination of art-discursive texts. Zandbank also delves into the archives of Groningen art institutions for re-publications. On the afternoon of the exhibition, Zandbank’s website, and the digitally navigable archive, will be officially launched.