WHEREABOUT Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim & Polina Shuvalova

WHEREABOUT

met Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim & Polina Shuvalova

 7 mei t/m 10 juni 2022.

Opening 7 mei 17.00 uur

Whereabout presenteert werk van Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim en Polina Shuvalova, die zich in hun werk bezighouden met het visualiseren van echte, virtuele en mentale plekken.

Hiervoor hebben de kunstenaars een overeenkomstige aanpak. De betekenis van het werk komt tot stand door (subjectieve) ‘mapping’, topografisch scannen en het gebruik van cartografische methoden van echte, virtuele, mentale plekken. Van 7 mei t/m 10 juni 2022 zie je in SIGN wat voor uiteenlopende resultaten deze werkwijze echter kan opleveren. U bent van harte welkom tijdens op de opening op zaterdag 7 mei om 17:00 uur!

Over de kunstenaars
Kunstenaar en grafisch ontwerper Wouter Stroet (Amsterdam, 1995) brengt in zijn werk een eclectische samenstelling van technische, cartografische afbeeldingen, zoals fotogrammetrie en lucht- en satellietbeelden, die een politieke betekenis hebben. Door verhalen over lineaire progressie te ontrafelen probeert Stroet de wazigheid van onze wereld in kaart te brengen. Hij bevraagt de autoriteit die beslist wat wel en niet in beeld mag om nieuwsgierigheid bij de kijker aan te wakkeren. Stroet is in 2020 afgestudeerd aan het Sandberg Instituut Amsterdam.
Voor Whereabout maakt Stroet nieuw werk gebaseerd op de huidige wooncrisis, activisme, de daad van bezetting en kraken als reactie, met het nieuw gekraakte Groningse gebouw “Het Kraaiennest” aan de Spilsluizen 9 als uitgangspunt. 3D scans van het pand en de verhalen van de huidige bewoners komen samen in een filmische collage die in Sign wordt vertoond.
http://www.wouterstroet.nl

Bruno Neves (Utrecht, 1997) onderzoekt in zijn werk verschillende uitingen van visuele tradities, door kunsthistorische en hedendaagse vormen van expressie naast die van zichzelf te plaatsen. Met name de relatie tussen de mens en zijn omgeving fascineert Neves – de samenleving, consumptie en omgang met de natuur komen samen in wat hij ‘landscapes of relation’ noemt: hoe menselijke nederzettingen in de natuurlijke omgeving ingebed zijn. Neves is in 2021 afgestudeerd aan het Piet Zwart Instituut, Rotterdam.
In Sign is een aangepast werk van Neves te zien, Reflecting along Aztec image-making, een combinatie van archeologisch-historische topografie en etnografische mapping die de laatste stad van de Azteken in beeld brengt via schilderijen en een leporello. In dit onderzoek naar Mesoamerikaanse visuele cultuur worden concepten als authenticiteit, historische vooringenomenheid en tegengestelde wereldvisies bevraagd.
https://bruno-neves.com/

Till Schönwetter (Duitsland, 1998) maakt virtuele tours, web omgevingen, videogame machines- en werelden, waarmee hij met verschillende media en hun omgevingen experimenteert. De tegenstellingen tussen het fysieke en het virtuele, het object en de omgeving worden in Schönwetters werk uitgewerkt in schilderijen en digitaal werk, waarin de invloed van de landschapskunst en bijbehorende romantische noties nooit ver weg zijn. Schönwetter is in 2021 afgestudeerd aan Academie Minerva, Groningen.
Voor de tentoonstelling maakt Schönwetter nieuw werk, waarin hij met behulp van 3D scans, fotogrammetrie en animatie een speelse videogame maakt van Groningen als magische, maar echte omgeving die verkend kan worden. www.tillschoenwetter.com

In zijn werk vraagt Junghun Kim (Zuid Korea, 1991) aandacht voor verdwijnende ecosystemen als gevolg van de menselijke omgang met de natuurlijke wereld. In zijn installaties, sculpturen, schilderijen en video probeert Kim zijn publiek te activeren en tot nadenken te stemmen om de antropocentrische benadering van de natuur te heroverwegen. Zijn projecten ontwikkelen zich vaak tot workshops, waar deelnemers hun verbeelding kunnen delen en collectief tot een duurzamere visie kunnen komen. Kim is in 2021 afgestudeerd aan het Piet Zwart Instituut, Rotterdam.
In Whereabout is een verder ontwikkelde versie van Kims werk Geological meditation: Interconnective layers for another perspective te zien, een interactieve zone met natuurlijke objecten, sculpturen en geluiden die samen de fantasie van het publiek te prikkelen. In een workshop (datum komt nog) word je uitgenodigd om je voorstellingen met anderen te delen.
https://www.junghunkim.com/

Doe mee aan de workshops van Junghun Kim op:
Zondag 8 mei: 15-16 uur
Zondag 29 mei: 15-16 uur
Vrijdag 10 juni: 16-17 uur
Geef je op voor de workshops via e-mail signnl@gmail.com of bel/Whatsapp: 0623631796 (Marie-Jeanne)

Polina Shuvalova (Rusland, 1999) maakt installaties en tekstwerken, waarin ze het gevoel van vredigheid en bewustzijn van het nu ontwikkelt, een concept dat volgens haar vaak ontbreekt in ons leven. Shuvalova speelt met de grenzen van het kwetsbare en breekbare, het waardevolle en waardeloze, publieke en privé, om de contrasten in menselijke natuur en onze relatie met objecten, mensen en omgeving bloot te leggen. Shuvalova is in 2021 afgestudeerd aan Academie Minerva, Groningen.
Voor Whereabout maakt Shuvalova een installatie waarin de fascinatie voor huizen en de dromerige herinneringen die hiermee gepaard gaan tastbaar worden gemaakt. Hoe onderzoek je ruimtes die alleen nog in je eigen hoofd bestaan? Shuvalova maakt gebruik van van 3D modelling software om deze vluchtige gedachtes om te zetten in fysieke, virtuele ruimtes.
https://polinashuvalova.wordpress.com/

(English)

Whereabout | Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim & Polina Shuvalova
Exhibition: 7 May to 10 June 2022
OPENING: Saturday, May 7 at 5 p.m.

In May there will be another well-stocked group exhibition in SIGN. Whereabout presents work by Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim and Polina Shuvalova, whose work involves visualizing real, virtual and mental places. The artists have a similar approach for this. The meaning of the work comes about through (subjective) ‘mapping’, topographic scanning and the use of cartographic methods of real, virtual, mental places.

The work of Wouter Stroet is based on the current housing crisis, activism, the act of occupation and squatting in response, with the newly squatted Groningen building “Het Kraaiennest” at 9 Spilsluizen as a starting point. 3D scans of the building and the stories of the current residents come together in a cinematic collage that is shown in SIGN.

Bruno Neves uses a combination of archaeological-historical topography and ethnographic mapping in Reflecting along Aztec image-making and portrays Tenochtitlan, the last city of the Aztecs. The partly fictional image shows the relationship between man and environment.

Till Schönwetter uses 3D scans, photogrammetry and animation to create a playful personal video game of Groningen as a magical and real environment.

Based on the fascination for houses and dreamy memories, Polina Shuvalova creates an installation to convert fleeting thoughts into physical, virtual spaces. How do you explore spaces that only exist in your own head?

In the installation Geological meditation: ‘Interconnective layers for another perspective’, Junghun Kim draws attention to disappearing ecosystems as a result of our interaction with nature. In this interactive zone with natural objects, sculptures and sounds, you are invited to join the workshops for a collective, more sustainable vision!
Join the workshops of Junghun Kim on:
Sunday 8 May: 15-16 hrs.
Sunday 29 May:15-16 hrs.
Friday 10 June: 16-17 hrs.
Subscribe: e-mail signnl@gmail.com, call or Whatsapp: 0623631796 (Marie-Jeanne)