WHAT IF | De toekomst van het noordelijk landschap, Linde Ex & Aebele Trijsburg – De Presentatie

What If | De toekomst van het noordelijk landschap
Linde Ex & Aebele Trijsburg

31 oktober 2020 t/m 5 april 2021
Locatie: Noorderlicht Studio,  Akerkhof 12 te Groningen

open wo. – zo van 12 – 18 uur.

toegang is gratis. Wel verplicht reserveren via Eventbrite (zowel voor de openingsdag als voor regulier bezoek.)

zie ook:  https://www.noorderlicht.com/zien-en-doen/programma/1300-2

(zie voor het voortraject : WHAT IF , Linde Ex, Aebele Trijsburg – Het Onderzoek: https://sign2.nl/events/what-if-linde-ex-aebele-trijsburg/ )

Begin dit jaar hebben SIGN en Noorderlicht vanuit een gemeenschappelijke belangstelling voor de ontwikkeling van het noordelijk landschap het onderzoeksproject ‘What If’ in het leven geroepen. Kunstenaars Linde Ex en Aebele Trijsburg hebben zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de vraag: hoe ziet het toekomstig noordelijk landschap eruit?

Aanvankelijk begonnen zij samen met het onderzoeksproces. Gaandeweg sloegen Linde en Aebele twee onafhankelijke richtingen in, waarvan de uitkomsten samen gepresenteerd worden. Wel hebben Linde en Aebele een gezamenlijke rode draad: het visualiseren van de toekomst van het noordelijk landschap.

Linde Ex gaat uit van een toekomstscenario waarin de dijken verdwijnen en mensen gaan leven met de getijden. Ze is vooral geïnteresseerd in het wisselen van perspectief: wat als we de maat van het kleine (bodem)leven even vanzelfsprekend vinden als de menselijke maat? Zo maakte Linde maquettes van een radiale terp – gebaseerd op historisch onderzoek – en plaatste deze langs de vloedlijn op vier plekken aan de kunst van Friesland en Groningen. Daar beïnvloeden bodemleven, slib en zeewater de maquettes, waarbij de vormgeving van het landschap door de zee uitvergroot wordt. De observaties van de maquettes, beïnvloed door het wad, vormen het uitgangspunt voor het creëren van een futuristisch scenario en nieuwe werken voor de eindpresentatie.

Aebele Trijsburg richt zich op de menselijke factor in de vorming van het landschap. De strijd tegen het water is volgens hem exemplarisch voor de mythes dat Nederland door ons is gemaakt, dat wij het water onder controle hebben en dat het land zonder onze ingrepen half verdronken zou zijn. Dat beeld is volgens Aebele aan hervorming toe. De oorzaak van zeespiegelstijging ligt in de eerste plaats bij de mens zelf, die het land door bebouwing in een soort badkuip heeft doen veranderen. Om op de lange duur te investeren in slimme oplossingen is een omslag in ons denken nodig, bijvoorbeeld door de bodem van Nederland te laten meegroeien met het waterpeil en door natuurlijke barrières te versterken. Met zijn werk voor ‘What If’ hoopt Aebele mensen bewust te maken van de noodzaak van deze cultuuromslag.

Over de kunstenaars
Linde Ex
Linde Ex (Nijmegen, 1983) is geïnteresseerd in de sporen van niet-menselijke werelden die vaak worden genegeerd of over het hoofd worden gezien. In haar werk bestudeert ze deze andere realiteiten, en is ze altijd op zoek naar manieren om een ​​deel van deze niet-menselijke perceptie te begrijpen. Linde werkt vanuit een breed onderzoeksperspectief en werkt graag samen met kunstenaars uit andere disciplines en wetenschappers, die haar stimuleren om de dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Omdat ze altijd vertrekt vanuit het onderzoeksproces, zijn de uiteindelijke werken die ze maakt altijd anders van aard. Ze maakte bijvoorbeeld video’s, installaties, tekeningen en boeken. Materiaalonderzoek is ook een belangrijke manier om een ​​onderwerp in haar werk te benaderen. Linde Ex is in 2018 afgestudeerd aan master Frank Mohr Instituut Mad tech, Groningen.

Aebele Trijsburg
Voortdurend op zoek zijn naar betekenis, is in de ogen van Aebele Trijsburg (Barchem, 1991) een essentieel ingrediënt voor begrip van ideeën als waarheid en goedheid. Dit proces levert beelden op die tegelijkertijd verhalend en vreemd zijn. Het verhalende karakter van de werken van Aebele moedigt interpretatie aan, de surrealistische kant blokkeert de weg naar duidelijkheid. Op deze manier verbeeldt zijn werk de dynamiek tussen kennis, symboliek en materie. Aebele Trijsburg maakt schilderijen, objecten, sculpturen, foto’s en is in 2013 afgestudeerd aan Academie Minerva, Groningen.

Dit project vindt plaats in het kader van Artist in Space, het talentontwikkelingsprogramma van de Noordenaars (platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland).

Wij volgen de voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot COVID-19