WEARABLES

 

WEARABLES
15th of August to 30th of September 2022
interventions, stories, installations, performances…
Aura Rendón Benger, Jos Jacob & Nina Iggy, Rowan van As, Smila Zinecker, Cleo Veldman

Working spots/ locations:
At SIGN: Aura Rendon Benger, Jos Jacob & Nina Iggy
At Moshpit of Creation studio (Duinkerkestraat 26) Rowan van As
At Y2 studio (Damsterdiep 299): Smila Zinecker & Cleo Veldman

Working period: 15th of August to 17th of September
Presentations, public moments: 17- 30 September 2022
Programm, activities & route: see in due time at our socials & www.sign2.nl

Vanaf midden augustus is het weer tijd voor een grote zomerresidentie bij Sign! Het oosten van de stad Groningen, een gebied in transitie met half urbane, rurale, industriële plekken, is het decor voor WEARABLES. We verwelkomen kunstenaars Aura Rendón Benger, Jos Jacob & Nina Iggy, Rowan van As, Smila Zinecker en Cleo Veldman voor een werkperiode in Sign, Y2 en Moshpit of Creation, met aansluitend presentaties en publieke momenten.

Wearables is een project over textiel, props, kleding, kostuums, gezien als lichaamsextenties en sociale handreikingen naar het maatschappelijk gebeuren. Voor de kunstenaars hebben de creaties iets te verkondigen en worden ze ingezet als uitgesproken communicatiemiddel, ook in de openbare ruimte. Performen, deelnemen aan het openbare leven, interveniëren, ‘kritisch advertisement-achtige zaken’ kunnen daarbij aan de orde komen. Bij Wearables is het sociale aspect voelbaar – het heeft een sterke performatieve ruimtelijke link, waarbij het karakter van een plek beïnvloed wordt.

‘Wearables’ is a project about textiles, props, clothing, suits, objects, seen as body extensions and social aids to social fringe events.
They have a message in them. From the artist’s point of view, the creations have something to announce and they are used as an explicit means of communication, also in public space. Performing, participating in public life, intervening, ‘critical advertisement-like matters’ can be discussed. With ‘Wearables’ the social aspect is tangible, it has a strong performative spatial link, in which the character of a place is influenced.

Over de kunstenaars

Aura Rendón Benger maakt monumentaal textiel en verwijst naar huid, lichaamsdelen en intimiteit. Ze brengt de toeschouwers het werk en zichzelf op een actieve manier bij elkaar. Dat komt doordat Rendón Benger vaak zelf als performer, al dan niet zichtbaar, in de installatie aanwezig is. Tijdens Wearables maakt de kunstenaar een nieuwe interactieve sculptuur/installatie van textiel.

Jos Jacob & Nina Iggy werken in SIGN aan hun installatie/performance MORI, waarin de eindigheid van de mens en de oneindige cyclus van het leven wordt verbeeld. Installatie, kostuum en fysiologie werken samen als één geheel. Eerdere fases in de ontwikkeling van MORI werden en worden gepresenteerd bij samenwerkingspartners WORM en Welcome to the Village. In SIGN volgt in september de 3e fase!

Extra! Tijdens Noorderzon Festival geven Nina Iggy & Jos Jacob een preview van hun project MORI, onderdeel van CLASH – Revue op 27 augustus.

In het werk van Rowan van As komt het sculpturale en het performatieve samen. Zijn ‘materiaal’ haalt hij uit de populaire cultuur en hij geeft daar commentaar op. Zijn objecten vormen de basis voor een actie en verraden een primitief soort interactiviteit. Door fenomenen met elkaar in onlogisch verband samen te brengen ontstaat een nieuwe betekenis. De vele kleine industriële bedrijfjes rondom Moshpit of Creation zullen hem zeker inspireren.

Smila Zinecker onderzoekt in steden en openbare ruimtes hoe verhalen kunnen ontstaan door middel van diverse dynamische processen. Daarbij richt zij zich op verschillende soorten stedelijke ontwikkeling die voortkomen uit kapitalistische structuren en commerciële systemen. Tijdens de werkperiode in Y2 onderzoekt Smila de archetypes van de stad Groningen, welke de basis voor nieuw werk zal vormen.

Cleo Veldman maakt graag nieuwe menselijke vormen door middel van vervormde interacties, gebaseerd op de relatie mainstream en de buitenstaanders. Veldman maakt maskers die haarzelf en andere mensen in karakters veranderen. Door dit te doen, onderzoekt ze hoe ze persoonlijke en interpersoonlijke grenzen kan verleggen. Voor de werkperiode is Veldman van plan, binnen de ruimte van Y2, een tv-show te maken met kostuums en karakters.