WASSERETTE DE PRINTER

 – Jorien Ketelaar, Laureen Langkamp en Floor van Meeuwen

Wasserette De Printer16 juni t/m 15 juli 2022

Vanaf 16 juni opent Wasserette De Printer feestelijk haar deuren en transformeert SIGN een maand lang tot gratis wasserette in een fluctuerende setting. Alle vuile was is welkom, maar let wel; alleen wassen op eigen risico. Welk wasprogramma ga jij volgen?

Dit project is een samenwerking tussen Jorien Ketelaar, Laureen Langkamp en Floor van Meeuwen die d.m.v. eigen publicaties op de leestafel, dynamische installaties en workshops in de wasserette een tijdelijk platform neerzetten voor iedereen uit de buurt zonder en met wasmachine om hun was te komen doen. Via lokale wifi-infrastructuur, strijkmeditaties, een eco-wasprogramma en interactieve inrichting wordt de wachttijd een full experience waarin je niet alleen was draait, maar ook deelneemt aan een wasprogramma naar keuze. Wasserette, De Printer biedt verschillende wekelijkse programma’s met workshops en lezingen, en heeft tegelijk een vast wasprogramma dat altijd kan worden gevolgd. Dit alles wordt afgesloten met een finissage op 15 juli.

(english)

Wasserette De Printer

June 16 to July 15

From June 16, Wasserette De Printer will festively open its doors and SIGN will transform into a free launderette in a fluctuating setting for a month. All dirty laundry is welcome, but mind you; washing is at your own risk. Which washing program will you follow?

This project is a collaboration between Jorien Ketelaar, Laureen Langkamp and Floor van Meeuwen who, through own publications on the reading table, dynamic installations and workshops in the launderette create a temporary platform for everyone in the neighbourhood without and with a washing machine to come and do their laundry. Through local WiFi infrastructure, ironing meditations, an eco-washing program and interactive design, the waiting time becomes a full experience in which you not only do laundry, but also participate in a washing program of your choice. Wasserette, De Printer offers various weekly programs with workshops and lectures, and at the same time has a fixed washing program that can be followed at any time. All this will conclude with a finissage on July 15th.

Please note adjusted opening hours, will be announced soon.