VOID LOOP Josien Nieboer, Anja Hertenberger

17 t/m 31 Januari 2004

JOSIEN NIEBUUR- ANJA HERTENBERGER

VOID LOOP ()

Anja Hertenberger (BRD,*1969) en Josien Niebuur (NL,*1974) studeren momenteel beide aan het Frank Mohr Instituut (Interactive Media & Environment) te Groningen.
In de Galerie zijn installaties, videodocumentatie, foto’s, tekeningen en schetsen te zien. Tijdens de opening is er een inleiding van Marianne Brouwer, zij is kunstcriticus, docent, tentoonstellingsmaker en curator.
Op donderdag 22 januari is er een performance van Anja Hertenberger die later op de avond wordt voortgezet in de stad. Van 20.15 tot 21.15 uur
Anja Hertenberger loopt met haar apparatuur door de binnenstad van Groningen. Zij bevindt zich tussen camera en monitor. Vanuit deze positie staat zij open voor spontane reacties en ontmoetingen. U bent uitgenodigd om dit van enige afstand te observeren.

De samenwerking door deze twee kunstenaars kwam tot stand doordat zij elkaar ontmoeten op het Frank Mohr Instituut en van daaruit groeide er een interesse in en discussie over elkaars werk. Het bleek dat zij beide bezig waren met ‘controle’ en systemen’. Daarom besloten zij een project te gaan doen in Sign om de dialoog tussen hun werk aan te scherpen

Anja Hertenberger: (zie ook videoarchief)
In een ruimte bevindt zich een horizontaal en verticaal draaibare camera. Ze scant met verschillende snelheden in een amorfe loop de ruimte af. Dat wat de camera waarneemt wordt op hetzelfde moment door de computer bewerkt. Zodat bewegingen, als bij fotografie met een heel lange sluitertijd, niet of alleen als een sluier zichtbaar zijn. Het bewerkte videobeeld is op een muur, in de buurt van de monitor geprojecteerd. Aan een andere muur hangt een glasplaat. Het glas maakt meerdere blikken mogelijk, door het glas op de muur en de reflecties op het glas. De projectie, de ruimte, met of zonder de bezoeker. Deze verschillende blikken en wat er gezien wordt interesseert Hertenberger. Zij wil onderzoeken hoe de bezoekers op de camera en de live beelden reageren. Zich in een systeem bevinden, zichtbaar of onzichtbaar, verschijnen of verdwijnen. Dit kan gebeuren wanneer de beschouwer van positie verandert en het laat reflecteren.

Josien Niebuur: (zie ook videoarchief)
Vaak projecteren mensen menselijk gedrag op machines, computers en de software. Het is alsof we een diep gewortelde wens hebben om machines, computers en robots te begrijpen binnen een menselijke context. We leven in een wereld waarin we omringd worden door machines die geacht worden perfect te functioneren,’machines made for perfection’. Het is een omgeving waarin ‘intelligente’ machines een controlefactor vormen die beslissingen en problemen voor ons oplossen. Het crashen van een computer wordt gezien als een storend feit in plaats van een creatief potentieel. De essentiële functie van een machine is zijn gedrag, dat hij uitvoert wat hem is opgedragen, om zo onze belangen te dienen (altijd er van uitgaande dat er een materiële vorm en een hardware is die in staat zijn om de actie(s) uit te voeren). In een van de installaties van Josien Niebuur bevindt zich onder andere een robotarm. De robotarm is een systeem, een groep interactieve, op zichzelf staande elementen die samen een complex geheel vormen. ‘Ik probeer te begrijpen hoe ik in een systeem kan inbreken…binnen in de logica van de machine… het omgaan met de logica van dit systeem…een loop…een herhalende sequentie van acties…het gedrag van de machine proberen te veranderen’