VEDUTE

VEDUTE 0200 = (44 x 32 x 7 cm)
In SIGN:
8 t/m 23 maart 2014
Vedute 0200 = (44 x 32 x 7 cm) – ‘Minerva’s Manuscripten’

Opening: zaterdag 8 maart vanaf 16.00 uur

Verspreid over heel Nederland, werken studenten van kunst- en design academies aan het visualiseren van hun ideeën over ruimte. Deze ideeën zijn gevat in een object met de afmetingen
44 x 32 x 7 cm. Stichting Vedute, de opdrachtgever, bouwt op deze wijze aan haar omvangrijke collectie ‘ruimtelijke manuscripten’ www.vedute.nl.
Op alle 8 opleidingen* worden de uitkomsten beoordeeld door een jury die het meest uitmuntende manuscript selecteert voor opname in de collectie. Vedute passeert met deze lichting de grens van 200 werken.

Onder de  titel “Minerva’s Maniscripten” toont SIGN de ruimtelijke manuscripten van studenten van de afdeling Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving Ruimtelijk Ontwerp van Academie Minerva Hanzehogeschool Groningen.
De studenten zijn:
Anna-Lucia Rijff, Marcella Marinelli, Jos Andringa, Lotte Dijkstra, Mathijs Mooij, René van der Werf, Renske Zijlstra, Simon Niks, Swanhilde de Jong, Marc Paulusma.
Uit deze tentoonstelling zal één werk worden gekozen voor de collectie.

In april 2014 vindt de onthulling en expositie plaats van alle uitgekozen ruimtelijke manuscripten in een uitgebreide Vedute-tentoonstelling in Marres in Maastricht.
In Marres, 18 april – half juni 2014
Capucijnenstraat 98 Maastricht, www.marres.org

In het najaar 2014 presenteert Museum Boijmans Van Beuningen “Next to Useless”, een dwarsdoorsnede uit de collectie van Vedute.
In Museum Boijmans Van Beuningen, 11 oktober 2014 – februari 2015
Expositie: ‘Vedute – Next to Useless’
Museumpark 18-20 Rotterdam, www.boijmans.nl

*Deelnemende opleidingen:
Interieurarchitectuur Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool van Amsterdam, Academie van Bouwkunst Amsterdam, Academie Minerva Hanzehogeschool Groningen, Rietveld Academie Amsterdam, Landschapsarchitectuur Technische Universiteit Delft, Design Academie Eindhoven.

Over Vedute
Vedute (1991) is opgericht met als doel een bibliotheek van ruimtelijke manuscripten op te bouwen: een verzameling driedimensionale objecten die als gevisualiseerde gedachten het begrip ruimte zichtbaar en toegankelijk maken. De collectie wordt beheerd door Het Nieuwe Instituut en wisselende selecties worden getoond in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. www.vedute.nl

ENGLISH:

In SIGN
8 th thru 23rd  March 2014
Vedute 0200 =(44 x 32 x 7 cm) – ‘Minerva’s Manuscripten’

Opening: Saturday 1st of March from 16.00 hrs.
Spread all over the Netherlands, students of design and art academies are working on visualising their ideas on space. These ideas are captured in an object sized 44 x 32 x 7 centimetres. Stichting Vedute, the client, compiles this way its extensive collection ‘spatial manuscripts’. (www.vedute.nl)
At all 8 academies the results are judged by a jury that picks the most outstanding 3-d manuscripts to become part of the collection. With this draft Vedute will exceed the number of 200 works.

SIGN shows the spatial/3-d manuscripts of students of the department for Autonomous Visual Arts and Spatial Design of Academie Minerva, Groningen. From this exhibition one work will be chosen to become part of the collection.
Students are: Anna-Lucia Rijff, Marcella Marinelli, Jos Andringa, Lotte Dijkstra, Mathijs Mooij, René van der Werf, Renske Zijlstra, Simon Niks, Swanhilde de Jong, Marc Paulusma.

April 2014 all chosen spatial manuscripts will be announced and exhibited in Marris in Maastricht
Marres, 18th of April – until the middle of June
Capucijnenstraat 98, Maastricht, www.marres.org

During the Fall of 2014 Museum Boijmans van Beuningen will present “Next to Useless”, a cross-section of the Vedute collection.
At Museum Boijmans Van Beuningen, 11th of October 2014 – February 2015.
Exhibition: “Vedute – Next to Useless”
Museumpark 18-20 Rotterdam, www.boijmans.nl

Participating academies:
Architecture of the Interior, Delft University of Technology; Eindhoven University of Technology; Amsterdam University of Applied Sciences; Academy of Architecture, Amsterdam school of the Arts; Hanze Minerva Art Academy Groningen; Gerrit Rietveld Academie Amsterdam; Landscapearchitecture, Delft University of Technology; Design Academy Eindhoven.