TRAVERSE CONDITION Nan Hao, Kristiina Koskentola

Sign presenteert van:
13 december 2008 tot en met 4 januari 2009

Traverse Condition,
a research installation by Nan Hao (Cn) en Kristiina Koskentola (FI)

Uitgevoerd in Beijing en in de Nederlandse polder.

opening zaterdag 13 december 17.00 uur, met artists talk, moderator: Marjolein Schaap (theoretica)

Inleiding:
Traverse Condition is een onderzoek/installatie bestaande uit twee delen. Deel een is uitgevoerd in Beijing 2008, deel twee vond plaats in december 2008 in Nederland op uitnodiging van Sign. De kunstenaars Nan Hao en Kristiina Koskentola hebben een Hollandse pendant van het project in Bejijng hier uitgevoerd op locatie ( in de Groninger polder in het Noorden). Van beide delen zijn de resultaten en de registraties in Sign te zien.
Het project kenmerkt zich door een combinatie van beeldende kunst (foto, film, installatie, performatief onderzoek), architectuur en (semi-) wetenschap.

Het project draait om stedelijke constructies, stadsplanning en de gezondheidstoestand en paranoia (van stad en gebouwen) gezien vanuit het traditionele model van acupunctuur. In Beijing vond het Chinese deel plaats onder autoritaire en postkoloniale omstandigheden.
Nan Hao en Kristiina Koskentola verplaatsen dit onderzoek tevens naar een Nederlandse context. Hierbij onderzochten ze als tegenhanger boerderijen, woonhuizen in de polder via het bovengenoemde acupunctuurmodel (ook in een artificieel landschap, dit keer beneden zeeniveau, waarin Yin dominant is).
Het project heeft connotaties met globalisatie, staat van de natuur, met het menselijk lichaam, politiek en cultureel erfgoed, status en taoïsme.
Traverse Condition bestaat uit onderzoek, filmregistraties, performances, teksten, foto’s. En uit een professioneel consult en diagnose door acupuncturisten dokter Shi en professor Sang uit Beijing.

TRAVERSE CONDITION beweegt zich rond kwesties van urbane constructie en condities en urbane paranoia door te refereren aan de klassieke acupunctuur.
Bij acupunctuur zijn er twee basale functies: de eerste is genezen en de tweede vermoeidheid bestrijden, oftewel het evenwicht tussen Yin en Yang herstellen en het herstellen van het stromen van Qi; de vitale energie.
De twee fundamentele energieën Yin en Yang bestaan overal op aarde en domineren het universum, dus ook het menselijk universum en het universum van gebouwen. De manier waarop de naalden worden gepositioneerd op het menselijk lichaam is metaforisch gezien een architectonisch discours tussen de naalden als constructie en ondersteunende elementen van het menselijk lichaam als platform voor het ontvangen en genereren van energieën.
Binnen de context van een gebouw wordt deze architectonische dialoog tot stand gebracht als de vraag naar effectiviteit en ineffectiviteit in termen als oppervlakte, grootte en ruimte e.d.
Anderzijds creëren deze gegevens ook een mentale staat die een reactie vormt op het verlies van traditionele waarden als gevolg van de snelle urbanisatie en het verlies van de oorspronkelijke cultuur van China in z’n algemeenheid.

Uitgaande van hun eerste onderzoek in Beijing wilden Nan Hao en Kristiina Koskentola een tweede onderzoek realiseren binnen een Nederlandse context.
De Chinese variant van Traverse Condition was uitgevoerd binnen een autoritaire en postkoloniale context als reactie op urbane paranoia*.
Door de klassieke methode van genezing toe te passen is de aandacht niet gericht op volledig veranderen of genezen maar op het aangeven van mogelijkheden om Qi (Chi) te harmoniseren.
De Nederlandse acupunctuuractie in de polder en die uitgevoerd in Beijing delen dezelfde fundamentele gedachte. De verschillen liggen in de diverse contexten: de eerste komt overeen met een handgemaakte en kunstmatige realiteit; de tweede is een gefabriceerde realiteit. Van Beijing naar Nederland zal dus een verandering zijn waar te nemen. De verandering van een verlaten fabriek naar een gewoon woonhuis is dus het voortgaande onderwerp van onderzoek. In Beijing hebben zij zich gericht op urbanisatie en de verandering van Chinese steden tot banale non- places.
In de polder is het woonhuis in dit door mensen geschapen nieuwe land een ander kunstmatige en onevenwichtige toestand. In beide gevallen vormt het uitvoeren van acupunctuur een metaforisch discours van deze toestanden met de bedoeling de energieën te harmoniseren en een mentale ruimte te scheppen. In de Nederlandse context wilden zij acupunctuur toepassen op gebouwen in de polder. Kunstmatig land, hernomen gebied; gedurende het inpolderen is sprake van zowel overleven als de natuur overwinnen. Creativiteit uit zich in nieuwe vormen van architectuur voor woon-en werkplekken, die tevens ook altijd utilitair zijn. Bouwen en leven vijf meter onder zeeniveau is kunstmatig en het door mensen gecreëerde land heeft een vreemd en speciaal landschap opgeleverd. De reden om acupunctuur toe te passen op een gebouw in de polder is om Yin en Yang te behouden want Yin domineert hier doorgaans. Dit heeft vanzelfsprekend allerlei connotaties met globalisatie, de toestand van de natuur en zelfs de politiek en het cultureel erfgoed. Zelfs pompen die de waterstand in de polder reguleren en eigenlijk het land penetreren zijn te beschouwen als de penetrerende acupunctuurnaalden in het menselijk lichaam.

*Uncertainty and instability are the main traits of the paradoxical transformation, while cities are witnessing their territories expand both horizontally and vertically. Meanwhile, the traditional local differences among cities are rapidly being erased and replaced by what Rem Koolhaas calls ‘generic cities’. To a greater extent, Chinese cities are becoming banal and ‘non-places.’ Everything in the city seems to change so quickly that the appearance and disappearance of buildings takes place without being perceived, even by most of its inhabitants. Meanwhile, with the 2008 Olympic Games, Beijing is going through an even more radical and brutal urban mutation than many other cities. Most of the traditional courtyard-based urban texture has been erased gave way to new boulevards and business districts. (tekst Nan Hao)

Traverse Condition heeft connotaties met globalisatie, architectuur, staat van de natuur, het menselijk lichaam, politiek en cultureel erfgoed, status en taoïsme (Yin en Yang).
Beide delen van Traverse Condition zijn in Sign te zien in de vorm van filmregistraties uit China en Nederland, performances, maquettes, teksten, foto’s, interviews, artists talk. En uit een professioneel consult en diagnose door acupuncturist dokter Shi uit Beijing

(uit verslag)
Feitelijke gang van zaken algemeen:
Zoals gezegd bestond TRAVERSE CONDITION uit twee delen. De inrichting was zodanig dat het Nederlandse onderzoek en het Chinese deel goed met elkaar vergeleken konden worden. De performatieve acties, zoals het uitvoeren van acupunctuur op de gebouwen en de consulten bij beide artsen in Peking hebben daadwerkelijk plaatsgevonden.
Het eerste deel, gemaakt in Beijing 2008, bestond uit:
-een video: dialoog en uitvoering van een acupunctuur op een architectonische tekening van Dr. Shi Hefu 18’40” min. (Chinees en Engels ondertiteld);
-fotoserie op dibond (40 x 60 cm.) van het uitvoeren van acupunctuur met gebruik van moxibustion op een gebouw in Beijing.
-een model/object (42 x 30 x 10 cm) van het gebouw uit Beijing op een sokkel en acupunctuurnaalden op een architectonische tekening.
De video met de dialoog met Doctor Shi Hefu diende als referentie en bron van informatie.

Het Nederlandse deel van dit project bestond ook uit een acupunctuuractie en onderzoek aan een gebouw in de Groninger polder door Kristiina Koskentola en Nan Hao. Een paar weken voor aanvang van het project in Sign is Kristiina Koskentola op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Er werd gekozen voor een boerderij in het Groninger Losdorp (uiteraard in overleg met de eigenaar van het boerenbedrijf). Een foto en architectonische bouwtekening van de boerderij is vervolgens door Nan Hao (in Peking) voorgelegd aan dr. professor Sang Haiyi. Het consult en de dialoog werd op film vastgelegd.
Begin december 2008 hebben de kunstenaars naar aanleiding van de diagnose van professor Sang Haiyi de uiteindelijke acupunctuuractie uitgevoerd. Met behulp van ladders en een hoogwerkertje werd acupunctuur op de romp, voorzijde, dak en nok van de boerderij in Losdorp aangebracht door Kristiina Koskentola. De actie werd middels fotografie geregistreerd en gedocumenteerd.
Voorts hebben ze gedurende de tentoonstellingsperiode enkele films gemaakt van pompen in het polderlandschap.

Inrichting:
Tijdens de expositie werd het volgende gepresenteerd:

Ruimte voor:
-Naast elkaar: foto (dibond, 110 x 85 cm.) van het gebouw in Peking China en foto van de boerderij in Losdorp Nederland.
-Profielschetsen van de twee artsen Dr. Shi Hefu en Dr.Professor Sang Haiyi
-Op de lange wand voor werd een selectie foto’s getoond (op dibond/40 x 60cm.) van het toepassen van acupunctuur op de boerderij in Losdorp, Groningen en een selectie foto’s van het uitvoeren van acupunctuur op het gebouw in Beijing, China.
-Ook was een diavoorstelling te zien op LCD scherm, die een vrije en poëtische kijk gaf op het onderzoek in China en Nederland.

In de middelste ruimte
Naast het model/object (42 x 30 x 10 cm) van gebouw uit Beijing stond een zelfde soort model/object van de boerderij uit Losdorp, beide op een sokkel en acupunctuurnaalden op de architectonische tekeningen.

Ruimte achter:
Beide video’s van de acupunctuurartsen uit Beijing werden tegelijkertijd getoond op één wand, naast elkaar.
Video 1:
-De dialoog en uitvoering van een acupunctuur op een architectonische tekening van het gebouw in Beijing van Dr. Shi Hefu 18’40” min. (in Chinees, Engels ondertiteld)
Video 2:
-De dialoog en uitvoering van dr. Professor Sang Haiyi van een acupunctuur op de architectonische tekening van de boerderij uit Losdorp. 8’03” min. (in Chinees, Engels ondertiteld)

Kelder:
Installatie van moxibustion in de kelder.

Op de opening 13-12 17.00 uur was een ” artists talk “tussen de kunstenaars en moderator Marjolein Schaap (theoreticus, curator).

De tentoonstelling gaf veel stof tot nadenken. Het was een registrerend, associatief project waarbij het tonen van autonome kunstwerken niet aan de orde kwam. Het project had connotaties met architectuur en semi wetenschap. Het raakte alle punten zoals vooraf in het project omschreven.

Nan Hao ( 1981, Cn) woont en werkt in Beijing, en is in 2007 afgestudeerd aan de 2e fase FMI Painting, Groningen.
Kristiina Koskentola (1967, FI) is in 2007 afgestudeerd aan de 2e fase Dutch Art Institute, Enschede.
Marjolein Schaap is onder meer theoretica, kunstcritica en projectcurator

Short english text


Traverse Condition, 
a research installation by Nan Hao (Cn) and Kristiina Koskentola (FI)
Traverse Condition consists of two parts. Part one is executed under authoritarian and postcolonial circumstances in Beijing 2008, part two takes place in December 2008 in the Netherlands. Both are exhibited in Sign as film-registrations from China and the Netherlands, performances, texts, photos. And a professional consult and diagnosis by acupuncturist doctor Shi from Beijing.
Two artificial landscapes, urban architecture of Beijing and the buildings of the Dutch ‘polder’ are subjected to a traditional acupuncture model. The project relates to globalisation, architecture, condition of nature, the human body, politics, cultural heritage, status and taoism (Yin and Yang).
Open di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur. Gesloten 25, 26, 31 december & 1 januari
Met dank aan: Kunstraad Groningen en Gemeente Groningen