Timeline – In Loving Memory 2018 0.8°C by Nadine Rotem Stibbe & Ryan Cherewaty

As part of Timeline projects SIGN presents: In Loving Memory 2018 0.8°C by Nadine Rotem Stibbe & Ryan Cherewaty. Opening Sunday 2nd of december 16.00 hrs. Ebbingekwartier, Bloemsingel 2, Groningen.

In het kader van Timeline projects SIGN presenteert: In Loving Memory 2018 0.8°C door Nadine Rotem Stibbe & Ryan Cherewaty.
Opening zondag 2 december 16.00 uur Ebbingekwartier, Bloemsingel 2 Groningen.

In Loving Memory 2018 0.8°C
Ryan Cherewaty & Nadine Rotem-Stibbe
A large cache of archaeological objects were uncovered in the transeuropa flood plain. The artefacts uncovered offer an unprecedented look into the life of the human race in 2018, prior to the great cataclysms that we have witnessed in the last few decades. Particularly the profound obsession with objects created from the industrial processing of complex carbon chain polymers, ‘plastics’ – an industry that was a key factor in heavily increasing carbon dioxide in the atmosphere. It would seem this material afforded these peoples great luxury and the accumulation of personal wealth in a horrendously stratified society. These quotidian objects have survived extreme climate changes. What would have been waste for them, now offers us a glimpse into their perplexing culture. Ultimately, these factors led to their demise. In loving memory of 2018 we will come together at the Ebbingekwartier of Groningen to remember the Earth at a time when it was only 0.8°C above the norm.

 

Timeline projecten mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Mondriaanfonds, Kunstraad Groningen, Stichting Stokroos

Uit verslag Timeline Gallery

In Loving Memory 2018 0.8°C door Nadine Rotem Stibbe & Ryan Cherewaty.


Vanaf zondag 2 december 2018 (nog steeds zichtbaar, Ebbingekwartier, Bloemsingel 2 Groningen).

Project bestond uit: 7 flyers ‘In loving memory”, plaatsing banner met afbeelding van 8 x 5,50 m. op muur van parkeergagrage met daarvoor op het grasveld een 7tal objecten.
Het geeft een dystopisch toekomstbeeld van klimaat verandering. Ondanks dat is het visueel een sterk beeld. De kunstenaars wilden duidelijk attenderen op klimaatverandering/ opwarming van de Aarde, dat zij als een dringend onderwerp zien in de collectieve sociale gedachte. Ze wilden de aandacht hiervoor ook op locale schaal losmaken, een ‘dialoog’ creeren tussen inwoners van Groningen en hun mogelijke toekomst door klimaatverandering
De grote banner laat een interpretatie zien van dit deel van Groningen in 2050, nadat het overstroomd is.
De sculpturen tonen objecten van de hedendaagse maatschappij vanuit de toekomstige blik, gzien als archeologische, nauwelijks begrepen vondsten.
“Een grote voorraad archeologische objecten werd blootgelegd in de trans-Europese overstroomde laagvlakte. De opgegraven artefacten bieden een nooit vertoond zicht op het leven van het menselijk ras in 2018, voorafgaand aan de grote stormvloeden waarvan wij de laatste decenniagetuige waren. Met name de vergaande obsessie met voorwerpen van complexe koolstof-polymeer ketens uit de industriTle procestechniek, ‘plastics’- een industrie die een beslissende factor bleek in de immense toename van koolstofdioxide in de atmosfeer. Het lijkt erop dat dit materiaal dezemensen enorme luxe verschafte en een toename van persoonlijke rijkdom in een schrikbarend gelaagde samenleving. Deze dagelijkse voorwerpen hebben extreme klimaatveranderingen doorstaan. Wat afval voor hen zal zijn geweest, biedt ons nu een glimp in hun verbazingwekkende cultuur. Uiteindelijk hebben deze factoren geleid tot hun ondergang.Ter liefdevolle nagedachtenis aan 2018 komen wij samen op het Ebbingekwartier in Groningen om ons de aarde te herinneren toen het nog slechts 0,8°C boven de normale temperatuur was.”

PR: o.a. Dagblad van het Noorden, Sikkom, Guardian
Dagblad van het Noorden 18/12/2018 foto banner ‘in loving memory’ + tekst ‘Groningen onder water op apocalyptisch reuzendoek’ (ook op 1e pagina stads katern)
https://www.dvhn.nl/groningen/Wie-schilderde-dit-apocalyptische-reuzendoek-waarop-zondvloed-
Groningen-overspoelt-23960311.html. https://www.sikkom.nl/anonieme-kunstenaars-maken-angstaanjagend-horror-statement-tegen-
klimaatverandering- bij-dot/ https://www.rtvnoord.nl/media/65992/Minister-Olongren-kijkt-rond-in-het-Ebbingekwartier
(RTV NOORD regional television)
Guardian, 20 februari 2019: https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/feb/20/artists-fighting- climatechange

“(sikkom tekst) De wereld warmt op, de oceanen stijgen, en Groningen eindigt onder water. Oftewel: we zijn hard onderweg naar een complete catastrofe. Dat is de boodschap die een aantal anonieme activisten heeft achtergelaten op het Ebbingekwartier.
Wie van The Student Hotel naar DOT fietst komt oog in oog te staan met de harde waarschuwing. Aan de achterkant van de entree naar de parkeergarage tegenover DOT hangt een immens doek. Daarop is een bijna post-apocalyptisch Groningen te zien, net als in de film of game. Met wassend water door de straten, DOT dat wordt verzwolgen door het nat en instortende gebouwen op de achtergrond.
Voor het doek steekt een auto deur omhoog vanuit het gras, en er staan enkele altaren met daarop een verzameling lachgaspatronen, een kapotte en aangespoelde schoen, weggegooide plastic flessen, plastic bakken om eten in te bewaren en meer van dat. Allemaal troep die onze oceanen dood maakt. Dat komt ook weer terug in de angstaanjagende plaat van DOT. Daarop is te zien dat door het wassende water hopen plastic aanspoelen in Stad.
Wie de makers zijn, is niet bekend. Wel hebben ze twee borden, die over moeten komen als een grafsteen, achtergelaten om ietwat meer uitleg te verschaffen.

“In loving memory 2018 – 0,8 graden Celsius.”
Anonieme activistische kunstenaars tonen hun zorgen over klimaat verandering; een dystopisch toekomstbeeld van klimaat verandering.Visueel een sterk beeld.

Tekst bij foto DvhN: GRONINGEN: Water dat als een zondvloed door de straten van Groningen golft. Dit onheilspellende beeld is sinds enkele dagen te zien bij uitgaanscentrum DOT dat op de achtergrond nog ‘droog’ te zien is. Het tafereel heeft iets weg van een fragment uit de vaak apocalyptische films van regisseur Roland Emmerich. Aangespoeld afval vergezelt het reuzendoek, waaronder een autodeur en een dode koe. Vraag is nu: wie is of zijn de (tot nu toe onbekend gebleven) kunstenaar(s) en welke boodschap wordt uitgedragen?