THIERRY MANDON ICI, AILLEURS…

THIERRY MANDON

ICI, AILLEURS…

video-installaties

27 november t/m 11 december 2004

Mandon presenteert zijn video’s in een ruimtelijke context. Het geheel vormt een open installatie waar men doorheen kan lopen. De video’s staan op zichzelf maar vormen in hun samenhang tevens fragmenten uit het bestaan van de mens (gezien als een archetype) waarbij deze steeds geconfronteerd wordt met de grenzen van de menselijke (on)mogelijkheden.
De wijze van projecteren stuurt de bezoeker in zijn kijken en lopen door de installatie. Dit begint al vanaf de straat met een projectie op het raam. Projecties op zwevende schermen en op objecten (bol, natuursteen, foto) binnen, verhogen de ruimtelijke ervaring.
In zijn recente werk bewerkstelligt hij een samensmelting van plaats door projecties op foto’s van plekken waartussen overeenkomsten bestaan. Discontinuïteit, alternering, volgorde in het vertonen van de korte video’s onderstrepen het idee dat het momenten zijn uit het menselijk bestaan die op deze wijze in tijd en ruimte bij elkaar gebracht worden. Mandon schets daarmee zijn beeld van een universele mens.
Thierry Mandon is in 1999 afgestudeerd aan de Rietveld Academie, Amsterdam en tevens in 2001 aan het Sandberg Instituut, Amsterdam

Thierry Mandon
“Mijn werk bestaat uit video- en geluidsinstallaties. Elke installatie werkt als een soort gedachtenflits, die een tijdje verschijnt en weer verdwijnt. Onder andere wordt dit vertaald door een aantal gekozen video’s te projecteren op verschillende opgehangen schermen die “zweven” in de expositieruimte.
De presentatie van mijn werk komt voort uit de behoefte om op een hoog punt te staan om de wereld om ons heen beter te kunnen bekijken en begrijpen. Veel gebeurtenissen in het dagelijks leven kunnen absurd lijken als zij van een afstand gezien worden of uit hun context worden geplaatst.
De laatste jaren heb ik o.a. gewerkt aan een serie video’s waarin een steeds terugkerend personage belandt in situaties, of bezig is met bepaalde handelingen, waarbij hij geconfronteerd wordt met zijn conditie als mens, zijn grenzen, zijn macht en onmacht. De situaties die ik in mijn video’s creëer zouden gezien kunnen worden als parodieën op het alledaagse leven, bedoeld om de routine te doorbreken. Zo zien wij in “Les Feuilles Mortes” 2001, hetzelfde personage, als een soort archetype van de mens, die kost wat kost de bladeren van een boom probeert terug te plakken.
In deze serie video’s is langzamerhand een specifiek onderwerp naar voren gekomen. Het bij mij steeds bewuster worden van het belang voor de mens om te leven in harmonie met zijn omgeving, mijn fascinatie voor de natuur en de noodzaak om het in mijn werk over hedendaagse onderwerpen te hebben. dit zijn drie belangrijke factoren geweest bij het realiseren van werken als “Unité” en “Unité espacée 2”, waar ik de eenheid van de mens en de natuur probeer te laten zien.
Het laatste half jaar ben ik met de inhoud van mijn werk een stap verder gegaan door hetzelfde onderwerp te hanteren, maar nu probeer ik het op een andere manier te benadrukken: een harmonieus verloop van het leven op Aarde is onder andere afhankelijk van de eenheid van de mens met de natuur, maar ook van de mensen onderling. Dat wil zeggen dat de verschillende culturen, die de Aarde bevolken, tot elkaar zouden moeten komen en elkaar beter zouden moeten leren kennen en begrijpen.
In mijn werk wordt dit vertaald door foto’s en video’s te gebruiken als beeldend middel om de afstanden tussen twee verschillende plekken te reduceren. In eerste instantie zoek ik overeenkomsten tussen twee foto’s of video’s van twee verschillende plekken. Deze overeenkomsten kunnen variëren van bijvoorbeeld, hetzelfde perspectief, een architecturaal element, of een dominante kleur of sfeer die zich herhaalt. Bij de volgende stap probeer ik de twee plekken in hetzelfde beeld te laten samensmelten. zoals in werken als “Cohesion” en “Fusion”.”
(Thierry Mandon)

in expositie te zien o.a.
“Cohesion” , 2004, 1 minuut. Opnames van de Albert Cuypmarkt geprojecteerd op een opgehangen foto van een Indiaas straattafereel.
“Trait d’union”
“Unite Espacee”, 2002, 0:35 min. Video geprojecteerd op transparant papier, zwevend in de ruimte
“Unite”, 2003, 0:55 min. Projectie op in de ruimte hangende bol (doorsnede 30cm.) die heen en weer slingert.
“Pareil a la feuilles mortes”, 2003, 0:40 min. Ronde natuursteen ligt op de grond met projectie erop van in dode bladeren liggend persoon.
“Fusionnement temporel”, 2003, 1:25 min. Opnames van Amsterdam in verschillende seizoenen geprojecteerd op een foto van dezelfde plek.
“Les feuilles mortes”,2001, 1:40 min.