The Baker, The Harpist & The Drummer

 

Tentoonstelling 6 april t/m 6 mei 2012
The Baker, The Harpist & The Drummer

Joël Bonk, Yuko Wess en Tom Milnes produceren ieder vanuit eigen vakmanschap multimediale, interactieve, interdisciplinaire installaties/ sculpturen waarbij transcriptie plaatsvindt van het ene medium naar het andere.

Opening vrijdag 6 april 17.00 uur met
PERFORMANCE “EURODRUMMER” door TOM MILNES
& BAKPERFORMANCE  VAN JOËL BONK

Joël Bonk stelt zich de vraag wat is de mens. De zoektocht naar mogelijke antwoorden vat hij in ideeën van groei en verval. Daarbij legt hij analogische, soms paradoxale verbanden in het natuurlijke en het alledaagse. Voor de vertaling hiervan gebruikt hij natuurlijke en rauwe materialen (deeg), metaforisch voor het leven, die hij omvormt tot delen van het menselijk lichaam en vervolgens blootstelt aan de invloed van tijd.
Joel Bonk is in 2011 afgestudeerd aan Willem de Koning Academie, Rotterdam

Yuko Wess is een harpiste met een camera. Haar werk DNA Harp is een interactieve videoinstallatie die het beeld van een harp, als muziekinstrument gemodelleerd naar het menselijk lichaam, onderzoekt en reconstrueert. De organische  vormen van “DNA HARP” zijn geïnspireerd op de geometrie van het DNA molecuul, het menselijk lichaam en de ‘Fibonacci’ mathematica bij de harmonische curve van de grote harp. De beelden zijn gefilmd op een wenteltrap, en rijgen zo alle spirale elementen aaneen volgens een universele orde.
Yuko Wess is in 2011 afgestudeerd aan 2e fase Piet Zwart Instituut, Lens based art 2011, Rotterdam www.yukowess.com

De uitwisseling tussen vooruitgang van de wetenschap en techniek en onze aanpassing aan onze omgeving voorziet Tom Milnes van een breed spectrum aan producten en massaconsumptieartikelen om te gebruiken als componenten in zijn werk. Door hun oorspronkelijke functie te negeren worden de getoonde acties, gebruiken en representaties grappig en speels. De resultaten wijzen ons op de snelheid van de technologische vooruitgang, verspilling en de terloopse bevliegingen. Als onderdeel van een installatie toont hij een elektronisch soundboard/drumkit van keramische duplicaten van ‘Euroshopper’ producten. Bij bespeling tijdens de performance (op 6 april 17.00 uur) bootsten de geluiden de producten na.
Tom Milnes is in 2011 afgestudeerd aan 2e fase Sandberg Instituut Amsterdam http://www.tommilnes.com
De keramische Euroshopper producten heeft Milnes gemaakt tijdens zijn recente residentie bij het EKWC (Europees Keramisch Werk Centrum) te Den Bosch.

(Engels)
Exhibition 6th of April untill 6th of Mai 2012
The Baker, The Harpist & The Drummer

Joël Bonk, Yuko Wess en Tom Milnes produce from personal craftsmanship multi-medial, interactive, interdisciplinary installations/sculptures where transcription takes place from one medium to the other.

Opening Friday 6th of April 17.00 hrs. with performance EURODRUMMER by Tom Milnes.
& Baking Performance of Joel Bonk.

Joël Bonk asks himself what is the human-being. He captures the search for answers in his work “Ousia” in ideas on growth and deterioration. For the translation of this he uses natural and raw materials (dough), metaphorically for the life he reshapes in parts of the human body and next exposes this to the influences of time.

Yuko Wess is a harpist with a camera. In her interactive video-installation DNA HARP sounds the public makes by playing on a harpobject will be transformed into spiral visual patterns. These organic forms are inspired by the geometry of the DNA-molecule, the human body and mathematics on the harmonica curve of the harp.

The work of Tom Milnes is a humorous and playful comment on technical progress, mass consumption, wastage and fads. Placed in a supermarket setting “Eurodrummer” is an electronic soundboard of ceramic “Euroshopper” products which are struck to produce sounds mimicking the products.