TERZETTO
 Domas van Wijk, Andreas Sahl Andersen, Mina Kim

3 – 25 November 2018


TERZETTO


Domas van Wijk, Andreas Sahl Andersen, Mina Kim nemen SIGN over met interactieve, performatieve en interdisciplinaire installaties op het grensgebied van beeldende kunst, geluid, experimentele muziek; een meerduidig zintuiglijke beleving!

OPENING vrijdag 9 november 17.00 uur SOUNDS x SIGN (I.s.m. Sounds of Music) 
Performances kunstenaars & Lucija Gregov op cello.

Domas van Wijk bouwt ingenieuze audio visuele installaties: herkenbare niet verwante ‘readymade’ producten zijn met elkaar verbonden via verrassende kettingreacties.

Andreas Sahl Andersen: ‘Everything at the same time’ is een complexe monumentale audio visuele installatie met multi-zintuiglijk performance element en een open einde.

Mina Kim werkt met ‘electronic wastes’, zoekt nieuwe waarden en brengt nieuw hoorbaar leven in afgedankte verouderde technische elektronische apparaten.

zie ook videos van Domas van Wijk, Mina Kim en Andreas Sahl Anderson bij:

https://sign2.nl/category/video/

(english)

3 – 25 November 2018


TERZETTO

Domas van Wijk, Andreas Sahl Andersen, Mina Kim take over SIGN with interactive, performative, interdisciplinary installations on the verge of visual arts, sound, experimental music; an ambiguous multi sensory experience!

OPENING on Friday 9 November 17.00 hrs. SOUNDS x SIGN (in joint cooperation with Sounds of Music). Performances artists & Lucija Gregov on cello.Domas van Wijk builds ingenious audio, visual installations: recognizable not related readymade products are connected via surprising chain reactions.

Andreas Sahl Andersen: ‘Everything at the same time’ is a complex monumental audio visual installation with multi sensory performative elements and an open end

.

Mina Kim works on ‘electronic wastes’ , seeking usefulness and new values in abandoned, outdated and deceased electronics and brings new audably life in them.