“TER ERE VAN HET MOMENT WAAROP HET SUBLIEME EN HET LULLIGE ELKAAR ONTMOETEN”

“TER ERE VAN HET MOMENT WAAROP HET SUBLIEME EN HET LULLIGE ELKAAR ONTMOETEN”

OPENING zondag 9 november vanaf 16:00 uur.
Sign Winschoterkade 10 9711 EA Groningen

9 november t/m 7 december
di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo. 14.00-17.00 uur

Kan subliem ook lullig zijn?
Kan lullig subliem zijn?

Van 9 november t/m 7 december 2008 organiseert Sign in samenwerking met beeldend kunstenares Ada Dispa een tentoonstelling waarbij het niet alleen gaat om de confrontatie van de begrippen subliem en lullig maar ook over het moment dat zij elkaar beïnvloeden, versmelten en van plaats verwisselen.
Hoe rijmt het hoogstvoortreffelijke, het overstijgende zich met imperfectie, ontoereikendheid en zelfs onbenulligheid?

Onder het Sublieme kan men verstaan: hoogste voortreffelijkheid, een (universele) ervaring van overweldiging, onbetwistheid, absoluutheid, overstijging*.

Het Lullige is lastiger te omschrijven omdat het niet zo’n zelfoverstijgend begrip is als het Sublieme. Het lullige duidt op ontheiliging, imperfectie, falen, ontoereikendheid, absurditeit, onbenulligheid en momenten van plaatsvervangende schaamte.

In de kunst wordt vaak gestreefd naar een ervaring van sublimiteit; aan de andere kant suggereert kunst de onhaalbaarheid daarvan door relativering, humor en ontkenning.
De vraag is of deze ervaringen afhangen van het moment.
Gelden ze alleen de eerste keer of beklijven ze langer en kunnen ze herhaald worden?
Kun je gericht een sublieme ervaring bewerkstelligen in je werk?
De uiteenzetting met deze twee begrippen is een veelvoorkomend item in de actualiteit van de hedendaagse kunst.

Voor deze tentoonstelling zijn 17 nationale kunstenaars genodigd die hun werk meer vanuit een sublieme kant benaderen of juist vanuit een lulligheid; maar wel met beide begrippen te maken hebben. In hoeverre zijn zij zelf die confrontatie tussen lullig en subliem tegen gekomen en hoe zetten zij zich daarmee uiteen?

Deelnemende kunstenaars:
Brieke Drost, Kinke Kooi, Marijke Mink, Harmen Brethouwer, Roland Schimmel, Lolkje van der Kooi, Roland Sohier, Kamagurka, Joop Stoop, Lisa Couwenbergh Jacques Blommenstijn, Machiel Braaksma, Marjan Teeuwen, Rob Sweere, Ton van der Laaken, Marcel Reijerman en Ada Dispa.

-Meerdere disciplines zullen vertegenwoordigd zijn zoals schilderijen, tekeningen, objecten, film, deels getoond in installatievorm. Ton van der Laaken presenteert zijn boek “Moments of Emptiness” dat op het thema aansluit.
-Als onderdeel van de tentoonstelling is er reflectie in de vorm van zaalblad geschreven door
Raoul Teulings (beeldend kunstenaar en theoreticus www.raoulteulings.com ).

Met dank aan: Stichting Het Roode-of Burgerweeshuis , H.S. Kammingafonds , Bouwmaat Groningen, Gemeente Groningen

*Voetnoot: een sublieme ervaring kan ook in een andere vorm optreden: het Stendhal-syndroom is een psychische aandoening die optreedt als iemand volledig overrompeld wordt door de schoonheid van kunst. De Franse schrijver Stendhal schreef n.a.v. zijn bezoek in 1817 aan Florence: “Ik raakte in extase door het idee dat ik in Florence was, vlakbij de grote meesters, wier praalgraven ik had gezien. Verzonken in de overpeinzing van sublieme schoonheid bereikte ik het emotionele punt waarop men hemelse gewaarwordingen ervaart.
Toen ik de Santa Croce verliet had ik hartkloppingen. Het leven vloeide uit me weg. Ik liep, maar was bang dat ik zou vallen”.

English (short)

“IN HONOUR OF THE MOMENT IN WHICH THE FUTILE AND THE SUBLIME MEET”

Can sublime be futile?
Can futile be sublime?
From the 9th of November until the 7th of December Sign and visual artist Ada Dispa organise an exhibition in which it’s not only about the confrontation of the terms sublime and futile but also about the moment these two influence each other, melt together and change position.

How does the utmost outstanding, the exceeding tally with imperfection, insuffiency and even vapidity?
Participating artists:
Brieke Drost, Kinke Kooi, Marijke Mink, Harmen Brethouwer, Roland Schimmel, Lolkje van der Kooi, Roland Sohier, Kamagurka, Joop Stoop, Lisa Couwenbergh Jacques Blommenstijn, Machiel Braaksma, Marjan Teeuwen,  Rob Sweere, Ton van der Laaken, Marcel Reijerman and Ada Dispa.

You are very welcome at the opening Sunday 9th of November from 16.00 hrs.
Text leaflet at the exhibition: Raoul Teulings