TEMPTATION ISLAND Rik Möhlmann & Sander Houtkruijer

TEMPTATION ISLAND

3 t/m 25 november 2007

zie ook video-archief

Rik Möhlmann & Sander Houtkruijer

Mediakunstenaars Sander Houtkruijer & Rik Möhlmann houden zich bezig met de uiteenlopende verschijningsvormen van de westerse beeldcultuur met haar associaties, betekenissen en conventies.
Met
‘Temptation Island’ bundelen zij voor het eerst hun werkwijzen samen tot een wulpse multimediale-orgie. Op speelse wijze onderzoeken ze hierin de rol van objecten en video-beelden. Door ze in te zetten als pure verleiders die enkel verwijzen naar een eigen esthetiek of semiothiek, als waren het eilanden.

In zijn werk houdt Sander Houtkruijer zich bezig met de hedendaagse beeldcultuur en dan in het bijzonder de dominante popcultuur. Hij speelt met de conceptuele regels binnen beeldende kunst en de formele regels van de toegepaste beeldende sectoren en vermengt deze met elkaar. Hij wil een visie geven op kwaliteit, representatie en de waarden van en tussen deze gebieden. In zijn werk concentreer hij zich voornamelijk op verleiding en verwachtingspatronen die men aangeleerd heeft van de conventionele beeldcultuur.

‘Verdubbeling, oh Verdubbeling!’
Citererend uit diverse (sub-)culturen, taalspelen en verschillende ordes van tijd en ruimte, typeert Rik Möhlmanns werk zich als een complexe maar lichte beeldensoep; afwisselend transparant en hypermediaal. In Möhlmanns werk, veelal een mix van gevonden en eigengemaakt materiaal, is een medium behalve een verlengstuk ook vaak een metafoor voor het menselijk zenuwstelsel. Vanuit deze verdubbeling van de perceptie (ons hoofd zit in de wereld, maar de wereld zit ook in ons hoofd), beweegt Möhlmann zich langs de breuklijnen waarmee cultuur zich als tweede natuur onderscheidt. Refererend naar het gebruik van oude en nieuwe media, zapt hij tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur. Vanuit een permanente onbeslistheid om onderscheid als ‘realiteit’ of ‘luchtkasteel’ te moeten zien, bouwt Möhlmann aan een ‘reëel luchtkasteel’; een speeltuin waar filosofische problematiek kan transcenderen en oplossen in ludiek absurdisme.

english

Media-artists Sander Houtkruijer and Rik Möhlmann deal with the variety of appearances of western image-cultuur with its associations, meanings and conventions.
With ‘Tempatation Island’ they put together their way of working for the first time which results in a sensual multi-media orgy. Playfully they investigate the role of objects and video-images in this culture. By using them as pure seducers that refer only to own aesthetics and semiotics, as if they are islands.