SYSTEMS OF SIGNS , Jason Harvey, T.S. Anna, Armando de Cosmos

Systems of Signs 
21 november t/m 20 december 2020

Jason Harvey, T.S. Anna en Armando de Cosmos houden zich bezig met visualisering en verbeelding van wetenschappelijke onderzoeksmethodes, zoals het verzamelen, archiveren van gegevens en objecten en het creëren van schema’s en structuren. Daarbij refereren ze ook naar actuele onderwerpen als duurzaamheid, klimaat en de verhouding van de mens tot zijn omgeving. Bij ‘Systems of Signs’ zijn beeldende oplossingen te zien ten aanzien van dergelijke kennisoverdracht, waarbij een esthetisch perspectief een grote rol speelt. Deze wijze van verzamelen, ordenen en presenteren verlegt oorspronkelijke betekenissen en brengt nieuwe realiteiten voort.

De focus van Jason Harvey (Canada, 1987) ligt op de onzichtbare monetaire, erotische en scatologische matrix die onze levens verbindt en de basis vormt van elk waardevol idee. De kunstenaar toont een multimediaal algemeen model, een structuur van gemeenschappen en cyclische economieën. Dit manifesteert zich visueel als een soort propaganda en reclame, bruikbaar voor individuen om zich een weg te navigeren door deze complexe wereld. Jason Harvey studeerde in 2019 af aan het Sandberg Instituut, Amsterdam en woont en werkt in Berlijn.
www.jason-harvey.com


De postmediale artistieke praktijk van T.S. Anna (Letland, 1985) omvat intuïtieve en intellectuele speculaties over kennis, weten en niet weten, en een zoektocht naar waarheid in een tijdperk van post-waarheid. Volgens haar is ‘waarheid’ iets wat zich niet laat kennen, maar iets wat gebeurt. Gedreven door een passie voor de complexiteit van de natuur, wil de kunstenaar de toeschouwer met haar werk uitnodigen om te dwalen, ontdekken en verwonderen. T.S. Anna studeerde in 2019 af aan het Frank Mohr Instituut Groningen en woont en werkt aldaar.

Gebruikmakend van reeds bestaande canonieke wetenschappelijke beelden creëert Armando de Cosmos (Engeland, 1988) in plaats van harde wetenschap en feiten, visueel verteerbare vormen die zich uiteindelijk in de publieke sfeer kunnen nestelen. Hij beoogt hiermee het proces erachter te de-objectiveren. Onderwerpen die in zijn prints en textiel aan de orde komen zijn bijvoorbeeld kernenergie, steden en genetisch gemodificeerde gewassen. Armando de Cosmos studeerde in 2019 af aan het Sandberg Instituut Amsterdam en woont en werkt in Manchester.
https://www.instagram.com/armandodecosmos/

SIGN & coronamaatregelen
Vanwege de laatste coronamaatregelen is er geen opening, maar wel een finissage. De exacte datum van de afsluiting van de expositie wordt nader bepaald, dus houd het laatste nieuws op de website en sociale media van SIGN in de gaten! Voor het bezoeken van de expositie hebben wij een deurbeleid: max. 4 bezoekers kunnen tegelijk binnen, houd 1,5 m afstand en draag een mondkapje! U bent welkom!

(english)

Systems of Signs
21 November to 20 December 2020

The works of Jason Harvey, T.S. Anna, Armando De Cosmos deal with the visualization and representation of scientific research methods, such as collecting, archiving data and objects, creating schemes and structures. In doing so they refer to the relationship between people and their ( self created) environment and current topics as sustainability, climate, urbanization etc.

The focus of Jason Harvey lies at the invisible monetary, erotic and scatalogical matrix that connects us all and forms the root of every valuable idea. He shows a multimedia model of communities and cyclic economies. Which manifests itself visually as a kind of propaganda and advertising.

The post-media artistic practice of T.S. Anna involves intuitive and intellectual speculations about knowledge, knowing and not knowing, and a search for truth in an age of post-truth. Driven by a passion for the complexities of nature, her work seeks to invite the spectator to wander, discover and wonder.

Using already existing canonical scientific images, Armando De Cosmos creates, instead of hard science and facts, visually digestible forms that can eventually settle into the public sphere. With this he aims to de-objectify the process behind.

Because of the latest Corona measures there will be a finissage! The exact date will be further determined, so keep an eye on the news on the SIGN website and social media! To visit the exhibition we have a door policy: max. 4 people inside at a time. Keep 1.5 m. distance and wear a face mask! You’re welcome!