Supermarket Art Fair: Jip de Beer: WEB SPACES – (RE)DISCOVER STOCKHOLM

SIGN presents the following project & artist at Supermarket Art Fair

4 – 7 April 2019

Jip de Beer: WEB SPACES – (RE)DISCOVER STOCKHOLM

Digitalisation is one of Sweden’s strong points. According to research from the European Commission*, Sweden ranks the highest in the use of internet by citizens compared to other countries. Therefore, the people of Sweden are familiar with web pages. But new media artist Jip de Beer approaches them in another way. He sees the architecture of web pages as three dimensional buildings.

We are used to viewing web pages from above. With WEB SPACES the artist transforms the underlying architecture of web pages into three-dimensional spaces. Although we visit these virtual spaces on a daily basis, we never realise that a web page is built by stacking virtual blocks (like images, links and input fields) on top of each other.

(RE)DISCOVER STOCKHOLM is a site specific interactive installation that allows the visitor to explore the virtual world of web pages in the immediate surroundings of the Supermarket Art Fair. The web pages of approximately nine thousand local businesses (e.g. SecMaker, Bröderna Nordquist Byggmaterial AB and Gröna Lund) are transformed into WEB SPACES. Hereby, a parallel city emerges. The interactive installation is accompanied by a 3D-printed artwork called WEBBING STOCKHOLM. It captures the WEB SPACES within a 36km² area around the Supermarket Art Fair.

Three projectors cover the walls of the exhibition booth. On one wall, the visitor will see the virtual world of WEB SPACES. On the second wall there’s a synchronised view of Stockholm in Google Earth. The visitor can actively explore this world by controlling the virtual character with a game controller, to walk & fly. Or the visitor can passively watch a pre-programmed route, which will take you automatically along the virtual streets of Stockholm. The chaotic constellation of WEB SPACES may become comprehensible thanks to the third projection. This one shows the recognisable 2D representation of the web page which belongs to the currently projected WEB SPACE.

*https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden

About the artist
Jip de Beer (1992) is an artists who operates on the intersection of art and computer science. He’s fascinated by automation and attempts to optimize his artistic work(flow) with programming. His work usually involves a Web Browser and tends to be generative, interactive and strongly visual. Under the title Web Spaces he makes f.i. architectural models/prints of websites like Facebook, Google, BoingBoing with materials like gold or oxidising bronze; resulting in lovely artefacts. In fact one looks at the hidden algorithms; a result of data-piling, collected and brought together by his programming work.

PR Sign: pers/ press contact: signnlpr@gmail.com  , Karlijn Vermeij

(Nederlands)

SIGN (Groningen)
Deelname aan Supermarket 2019 – Stockholm Independent Art Fair
4 – 7 April 2019, Stockholm, Zweden.
Kunstenaar: Jip de Beer (1992) https://jip.debeer.it/ www.jipdebeer.media

Over de jaren is Supermarket uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste manifestaties voor kunstinitiatieven in de wereld. De beurs wordt ruim bezocht door een breed publiek met een interesse in hedendaagse kunst en een internationaal publiek van kunstenaars, galeristen, verzamelaars, museumdirecteuren, curatoren etc.
Dit maakt de beurs zowel een plek waar we het eigen kunstinitiatief en de kunstenaar die wij presenteren een internationaal podium kunnen geven, als een plek waar we het netwerk kunnen verbreden en nieuwe contacten opgedaan kunnen worden. In november 2018 heeft SIGN zich aangemeld bij Supermarket en zijn we geselecteerd.

Op Supermarket presenteert Jip de Beer met WEB SPACES – (RE)DISCOVER STOCKHOLM.

Digitalisering is een van Zwedens sterke kanten. Volgens onderzoek van de Europese Commissie*, behoort Zweden bij de toplanden in vergelijking met andere landen als het gaat om het gebruik van internet door burgers. Daaruit mag je opmaken dat de Zweden gewend zijn aan webpagina’s. Maar kunstenaar nieuwe media Jip de Beer benadert dat van een andere kant. Hij beschouwt de architectuur van webpagina’s als driedimensionale gebouwen.

We zijn gewend webpagina’s van bovenaf te bekijken. Met WEB SPACES transformeert de kunstenaar de onderliggende architectuur van webpagina’s in driedimensionale ruimtes. Hoewel we deze virtuele ruimtes dagelijks bezoeken, beseffen we nooit dat een webpagina is opgebouwd uit virtuele, op elkaar gestapelde blokken. Bijvoorbeeld afbeeldingen, ‘links’ en inputvelden. Dit zijn allemaal bouwstenen. Je kunt zien hoe dit werkt op de bijgevoegde afbeelding van de supermarketartfair.com webpagina.

(RE)DISCOVER STOCKHOLM is een ‘site specific’ interactieve installatie die de bezoeker de gelegenheid biedt om de virtuele wereld van webpagina’s in de onmiddellijke omgeving van de Supermarket Art Fair te verkennen. De webpagina’s van meer dan negenduizend lokale ondernemingen (bijv. Ristorante Lombardis, Gokart Stockholm en Swedol) worden getransformeerd tot WEB SPACES. Hierdoor komt een parallelle stad tevoorschijn. De interactieve installatie zal vergezeld gaan met een 3D-printer die een deel van de WEB SPACES in Stockholm zal vastleggen.

Twee projectoren zullen op de tentoonstellingsruimte van SIGN beeld vertonen. Op de ene wand zal de bezoeker de virtuele wereld van de WEB SPACES zien. Op de tweede wand wordt een gesynchroniseerd beeld van Stockholm vanuit Google Earth vertoond. De bezoeker kan actief (wandelen en vliegen) deze wereld verkennen door met een gamecontroller een virtueel personage te bedienen. De bezoeker kan ook passief een voorgeprogrammeerde route bekijken die je automatisch door de virtuele straten van Stockholm zal leiden. De bijgesloten videofilm laat een impressie zien van de werking en het aanzicht maar is niet de uiteindelijke versie van de interactieve installatie. De samenstelling van WEB SPACES wordt meer begrijpelijk voor de bezoeker dankzij een ander scherm. Deze vertoont de herkenbare tweedimensionale weergave van de webpagina die behoort bij de op de wand vertoonde WEB SPACE.
*https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden

Jip de Beer is een kunstenaar die werkt in het deelgebied van kunst en computerwetenschap. Hij is gefascineerd door automatisering en probeert zijn artistieke werk (flow) te optimaliseren door middel van programmeren. Zijn werk ontstaat doorgaans vanuit een webbrowser en neigt naar generatief, interactief en bovenal visueel. Onder de titel WEB SPACES maakt hij architectonische modellen/prints van websites als Facebook, Google, BoingBoing uitgevoerd in materialen als goud of oxiderend brons, resulterend in mooie artefacten. In feite kijkt men naar de verborgen algoritmes, een uitkomst van ‘data-piling’ (stapelen van data), verzameld en bij elkaar gebracht door zijn programmeerwerk.

PR Sign: pers/ press contact: signnlpr@gmail.com  , Karlijn Vermeij

Mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds