Supermarket Art Fair 2021: Koos Buster Stroucken

Supermarket Art Fair 2021: Koos Buster Stroucken

SIGN will participate at Supermarket Art Fair, Stockholm with the artist Koos Buster Stroucken and his installation, specially made for the presentation at Supermarket Art Fair in Stockholm

postponed: Supermarket Art Fair will  be 13 – 17 October 2021

Koos Buster Stroucken (1991, Amsterdam NL) is graduated at Rietveld Academy Amsterdam 2018, The Netherlands.
For Supermarket Art Fair 2021 Koos Buster Stroucken will make a new, museum-like installation of ceramics. Including a wall with plates, quoting personal comments, reactions on social issues. He used the same glaze technique called “Delfts Blue” in an unconventional manner with a contemporary message.
Part of the installation will also be some life-size made ceramics of daily objects (f.i. Water Cooler). He combines a rogue sense of humor with an exceptional craftsmanship.
In his exhuberant sensuous world everything can become art.

SIGN ordered Koos Buster Stroucken to make a new installation of his work for Supermarket Art Fair 2021. Concerning the theme Fabricated; is it literally new fabricated . We like his search for something trivial that could also be at the same time of high artistic value . His work is related on a personal level to his own live and at the same time it is social engaged with a sense of humour.

Koos Buster Stroucken: ”My work portrays the search for a certain “doltish perfection” or something trivial that could also be celebrated. When I have an idea, I start sketching. Those sketches are a first step into the process, but I also like to see them as potential finished works, fully established within the sketch phase. The innocence and messiness of a quick sketch has elements I like to see returned in a final piece of work”.

Ceramics often associate with preciousness, certain wealth, luxury, tradition, antique, vulnerability. Koos Buster referring f.i. to ‘Delfts Blue’, traditional dutch ceramics (which stands for the f.i. rich Dutch history, Golden age and is now actually a big discussion concerning colonial behaviour of the Dutch).
By using ceramics in this way his work shows a friction: a combination of celebration, frustrations and anger. Like a comment on all kind of issues of modern society, depending on personal (dis)likes.

(nederlands)

Uitgesteld: Supermarket Art Fair zal plaatsvinden op 13 t/m 17 oktober 2021

Sign heeft Koos Buster Stroucken gevraagd een installatie met nieuw keramisch werk te presenteren voor Supermarket Art Fair 2021.
Zijn installatie houdt in het midden tussen een woon-werkplek gepresenteerd in een soort museum setting. Het kenmerkt zich door vervreemdende, triviale dagelijkse gebruiksvoorwerpen maar ook met merkwaardige zelfportretten en sierborden van jachtrofeeen in Delfts Blauw. Alles in klei en keramiek wat het vervreemdend nutteloos maakt, maar ook een artistieke kwaliteit en vakmanschap in zich heeft. De keramiek gebruikt hij op een onconventionele manier met een licht commentaar op maatschappelijke dagelijkse issues. Hij combineert schelmse humor met een bijzonder vakmanschap. In zijn uitbundige zinnelijke wereld kan alles kunst worden.

Met betrekking tot het thema van Supermarket Art Fair 2021; “Fabricated” is zijn werk letterlijk ’‘gefabriceerd’. Wij houden van zijn zoektocht naar ‘klungelige perfectie’ van iets triviaals dat kan worden gevierd. Het heeft een relativering in zich.

Over de kunstenaar Koos Buster Stroucken (1991, NL):
‘Alles, maar dan ook alles, wordt kunst in Koos Buster Stroucken’s (1991, Nederland) uitbundig zinnelijke wereld. Levensgroot uitgevoerd in keramiek, combineert Stroucken in zijn alledaagse objecten een schelms gevoel voor humor en buitengewoon vakmanschap om ons, zoals Warhol en Duchamp vóór hem, af te doen vragen wat kunst tot kunst verheft. Aan de hand van zijn schetsen werkt hij naar een keramische finale toe waarin de rommeligheid en onschuld van die eerste tekeningen bewaard moeten blijven; kwaliteiten die in het met vingerafdrukken overdekte werk overvloedig aanwezig zijn, en als getuige van de maker zijn kinetische energie dienen.’

Koos Buster Stroucken zelf zegt: ‘In mijn werk ben ik altijd op zoek naar de perfecte lulligheid of iets onzinnigs wat gevierd moet worden. Als ik een idee heb begin ik te schetsen. Die schetsen zie ik als een beginstadium van een nieuw idee maar ook als een werk op zich. Het ‘klungelige’ van een snelle schets heeft vaak de lijnen die ik wil terug zien in het uiteindelijke werk’ .

Keramiek wordt geassocieerd met kostbaarheid, welvaart en luxe, traditie, antiquiteit, kwetsbaarheid en breekbaarheidIn zijn werk verwijst Koos Buster vaak naar ‘Delfts Blauw’ de traditionele Hollandse keramiek. Dat staat voor de rijke Hollandse geschiedenis. ‘De Gouden Eeuw’ en wat nu onderwerp is van actuele discussie over koloniaal gedrag van de Hollanders . Door keramiek op deze manier te gebruiken laten zijn werken een frictie zien; ze zijn ahw. een viering van zijn frustraties en woede. Het is als een commentaar op verschillende onderwerpen