Responsive image

SPREAD Zinefest 2018

Maak je eigen zines! Doe mee aan de workshops bij SPREAD Zinefest in SIGN.

SIGN & Het RESORT presenteren i.h.k.v. Week Kunstenaars Boek:

SPREAD Zinefest 2018

-In SIGN van 13 t/m 21 oktober:
Bibliotheek/collectie van eigenzinnige zines, workshops en presentaties werk Ektor Ntourakos, Heikki Lotvinen, Angeliki Diakrousi, Alice Strete, Luke Murphy
+ 3 WORKSHOPS: Maak je eigen zines! Materialen en apparatuur aanwezig, neem eigen laptop mee. Voertaal Engels. Geef je op via: signnl@gmail.com/ € 5,- per workshop.
1. Workshop: ‘We own the flyers’ door Ektor Ntourakos op 14 & 15 oktober.
2. Workshop: ‘Glyph Drawing Club’ door Heikki Lotvinen op 16 & 17 oktober.
3. Workshop: ‘Zine-Machines’ door Angeliki Diakrousi, Alice Strete & Luke Murphy op 19 & 20 oktober.

1. Workshop: ‘We own the flyers’
Data: 14 & 15 oktober van 13.00-15.00 uur
‘We own the flyers’ is een workshop door Ektor Ntourakos over het maken & distributie van je eigen zinevormen in de stedelijke openbare ruimte van Groningen! Met zijn werk brengt Ektor Ntourakos interventies aan in het stedelijke landschap om het besef van openbaarheid te versterken en de daar aanwezige informatie, communicatie en kennis. www.ektorntourakos.com


2. Workshop: ‘Glyph Drawing Club’
Data: 16 & 17 oktober van 13.30 -16.00 uur
‘Glyph Drawing Club’ een workshop door Heikki Lotvinen: maak een zine met deze eerste versie van een nieuwe vorm van textmode/unicode kunst editor!
Doe mee aan de workshop om je de obscure vaardigheden van tekstkunst eigen te maken, het eeuwenoude ambacht van het maken van doorwrochte typografische mozaïeken dat ooit enkel bekend was bij de meesters van de drukkunst. De geheimen zullen onthuld worden tijdens de workshop door verschillende
opdrachten en oefeningen, waardoor je zult leren hoe ingewikkelde illustraties, letterontwerp, modulair ontwerpen, concrete poëzie en veel meer te maken door typografische symbolen te gebruiken.
Deelnemers zullen kennismaken met de GlyphDrawing Club (http://www.glyphdrawing.club/), een moderne online tekst kunst editor. De editor is geïnspireerd door imitaties en mogelijkheden van ASCII-kunst maar ontwikkeld met de gedachte van inclusiviteit, toegankelijkheid, openheid en experiment. Tijdens de workshop leren de deelnemers wat ASCII-kunst is, hoe je ASCII-kunst maakt en hoe ASCII-kunst op verschillende manieren toegepast kan worden. Deelnemers moeten hun eigen laptop meenemen.
http://www.glyphdrawing.club/

3. Workshop ‘Zine -machines’
Data: 19 & 20 oktober van 12.00-15.00 uur
Zine-Machines is een workshop door Angeliki Diakrousi, Alice Strete & Luke Murphy: je (eigen) teksten, afbeeldingen etc. worden getransformeerd mbv. speelse software in opmerkelijke zines!
http://www.zine-machines.kstraat.casa

(English)
Make your own Zines! Sign-up for the workshops at SIGN during SPREAD Zinefest!

On the occasion of the Week van het Kunstenaars Boek 2018 Het Resort & SIGN presents:
SPREAD Zinefest 2018

www.spreadzinefest.nl

At SIGN: October 13 until 21
Library collection with quirky zines, workshops & presentations of Ektor Ntourakos, Heikki Lotvinen, Angeliki Diakrousi, Alice Strete, Luke Murphy
+ 3 WORKSHOPS: Make your own zines!!! Material and tools are available, take your own laptop.
Language employed English. Costs € 5,- Subscribe via: signnl@gmail.com
1. Workshop: ‘We own the flyers’ by Ektor Ntourakos on 14 & 15 October.
2. Workshop: ‘Glyph Drawing Club’ by Heikki Lotvinen on 16 & 17 October.
3. Workshop: ‘Zine-Machines’ by Angeliki Diakrousi, Alice Strete & Luke Murphy on 19 & 20 October.

1. Workshop: ‘We own the flyers’
Data: 14 & 15 oktober from 13.00-15.00 hrs.
‘We own the flyers‘ a workshop by Ektor Ntourakos about making & distributing of your own zine products in an urban public space of Groningen! Within his practice Ektor Ntourakos undertakes interventions in the city landscape in order to intensify the notion of public and its capacity for information, for communication, knowledge. www.ektorntourakos.com 


2. Workshop: ‘Glyph Drawing Club’
Data: 16 & 17 October: 13.30 -16.00 hrs.
‘Glyph Drawing Club’ a workshop by Heikki Lotvinen: make a zine with this first version of a new kind of textmode/unicode art editor!
GlyphDrawing.Club Workshop — learn the secrets of text art!
Join the workshop to learn the arcane skill of making text art, the centuries old practice of creating elaborate typographic mosaics that was once only known by the printmaker masters. The secrets will be unveiled
during the workshop with various assignments and exercises, in which you will learn how to create intricate illustrations, type design, modular design, concrete poetry and much more using typographic symbols.

Participants will be introduced to GlyphDrawing.Club, a modern online text art editor. The editor is inspired by the limitations and possibilities of ASCII art, but made with inclusivity, accessibility, openness and experimentation in mind. During the workshop, participants will learn what is ASCII art, how to make ASCII art, and how ASCII art can be applied to be used in various ways. Participants are required to bring their own laptops.
http://www.glyphdrawing.club/


3. Workshop ‘Zine-machines’
Data: 19 & 20 October: 12.00-15.00 hrs.
‘Zine-machines’ is a workshop by Angeliki Diakrousi, Alice Strete & Luke Murphy: your (own) texts, pictures etc. will be transformed with playful software in remarkable zines.
http://www.zine-machines.kstraat.casa

 

SPREAD zinefest: www.spreadzinefest.nl (for complete program incl. Het Resort)
WKB site https://www.artisbook.nl/
SIGN: www.sign2.nl (more info workshops)

6 random pictures from the archive:

IMG_7249 3 IMG_3781 uitnodiging 7 minka 3 brethouwer - SWAN 6