SPREAD Zinefest

SPREAD Zinefest

17 t/m 26 september 2021

SPREAD Zinefest een samenwerking van Groningse kunstpodia SIGN en het resort, is ontstaan uit een gedeelde interesse voor DIY maakcultuur en de behoefte aan tegendraadse initiatieven.

Voor open Call Zinemarkt Spread http://spreadzinefest.nl/

SIGN en het resort organiseerden eerder SPREAD zinefest in 2016 en 2018 met groeiend bereik en netwerk www.spreadzinefest.nl
Voor editie 2021 liggen de locaties dicht bij elkaar. Het resort betrekt een tijdelijke plek aan de Meeuwerderweg 58. SIGN ligt aan de Winschoterkade 10. Bij deze editie sluit Block C zich aan, Westerhavenstraat 14.
Voor de internationale connecties wordt er samengewerkt met de Baskische curator Laura Diez Carcia van Colectivo ANT-espacio http://antespacio.com/ in Bilbao. En Rob Strick scout, internationale zinekenner en collectioneur. De grafische vormgeving wordt verzorgt door Floor van Meeuwen (thans student post academie PZI Experimental Publishing, Roterdam) .
Alles vindt plaats in de vormgeving van een ZINEDISPLAYER die gericht is op de communicatie van zines zelf en de makers met de bezoeker.

SPREAD zinefest is een terugkerend festival dat zich focust op self-published art; booklets, zines en prints en vindt nu plaats op 2 nabije locaties in de stad Groningen en in de publieke ruimte. Naast het tonen en maken wordt de zinevorm ook als communicatie middel ingezet ten bate van de individuele (of groeps) stem (die hoe dan ook een persoonlijk stem is) Met als doel om diverse groepen, communities, clubs, publieken en makers te bereiken, met elkaar in contact te brengen om tot ontmoetingen en uitwisseling te komen. Ook worden er livestream vooral met buitenlandse connecties en radiouitzendingen ingezet om SPREAD nog meer uit te dragen.

De visie van SPREAD verwoord door Laura Diez Carcia (curator buitenlandse bijdrages SPREAD): ” Zelf uitgeven en meer specifiek het uitgeven van fanzines komt als fenomeen aan de oppervlakte en is verbonden met de tegencultuur. Dat komt voort uit de behoefte om vrij te zijn van zowel professionele als amateuristische standaarden. In een wereld waarin de plekken voor het uitproberen en het regelloze spel dreigen te verdwijnen, staat de fanzine met een meer intuïtieve taal open voor het spel, voor linguïstiek, culturele uitwisseling, het gebruik van fotografie, illustraties; alles om andere narratieven te genereren zonder vastgestelde richtlijnen.
Zelf uitgeven opent de mogelijkheid om zonder filters te publiceren wat je interesseert en daarmee nauw verbonden is met het ontwikkelen van krachtig naar buiten treden. Een vrijplaats dat de gaten opvult die de mainstream cultuur laat vallen, een plek om stem te geven aan die geluiden die niet te vinden zijn in de media en de reguliere publicaties. Van de neteligheid van onbetaald werk, van een onbaatzuchtige maar politieke stellingname, een plek van verzet is geschapen dat ons uitnodigt te reflecteren, voort te gaan en ter discussie te stellen.”

Doel van het SPREAD is aandacht geven aan zines en derivaten als specifieke communicatie vorm, ‘low key’ om de eigenzinnige, geëngageerde, kritische, tegendraadse ‘stem’ te laten horen en zien: als beeldende alternatieve, vrije meer individuele vorm van expressie. Dit geldt zowel nationaal als internationele uitingen uit bv. periferieën, geïsoleerde gemeenschappen, brandhaarden versus vrijere plekken en alle nuances daartussen. Nieuwe werken, nieuwe ideeen en acties ontstaan ook mbt nieuwe verspreidingsmethodes.
Belangrijk is ontmoeten, uitwisseling en kennisoverdracht; groepen, organisates, makers / kunstenaars, individuen worden samengebracht zodat geinteresseerden een mix aan zines ontdekken van allerlei gemeenschappen, gebieden met diverse invalshoeken en condities. Uitwisseling van kennis en ervaring en netwerkvorming van internationale, Nederlandse en regionale makers en geïnteresseerden is aan de orde. Hoe laat je je stem horen onder wisselende omstandigheden? Vormgeving, programma onderdelen zijn op het communicatieve concept gericht.
Daarbij worden ook de doelgroepen passend bij de geegageerde onderwerpen benaderd om mee te doen met de workshops, lezingen of verspreiding.
In 10 dagen wordt (samen)maken, verspreiden en het communicatieve belang van self publishing, handmade DIY zinevormen onder de aandacht gebracht. Dit dmv. een zinemarkt, zine presentaties/bibliotheek, workshops, bijeenkomsten, lezingen, events, interventies in openbare ruimte, distributie activiteiten, incl. digitale pendanten.
SPREAD creeert de gelegenheid waarin anti-hiërarchisch en onafhankelijk werk wordt gemaakt en getoond. Ook uitwisseling van kennis en ervaring is daarbij een belangrijke factor. Om daarmee het belang van een eigen stem te onderstrepen en kenbaar te maken, dat dit op onconventionele manieren kan worden geuit en verspreid.

SPREAD onderzoekt inhoud,vorm en distributie van zines en laat makers vanuit Nederland en perifere gebieden en gemeenschappen uit het buitenland samen komen waarbij verbinding, experiment, inspiratie en nieuwe ideeen en werken ontstaan. SPREAD focust op zines als communicatie vorm, op nationale en internationale zine netwerken en vergelijkt elkaars uitingen en producten, inclusief omstandigheden.
Zines laten de ‘stem’ horen, vanuit artistiek perspectief, als individu, kleine groep of initiatief. Dat kan een geëngageerde stem zijn, een kritische, activistische of tegendraadse. Het is een alternatieve en vrije vorm van expressie. Vandaar dat we ook makers, kenners en gemeenschappen voor een bijdrage uitnodigen afkomstig uit perifere gebieden als Baskenland, Hongkong, Mexico of feministische groepen waarin ongelijkheid, censorchip of onderdrukking door overheden de mogelijkheden je te uiten beperken. Zo ook geisoleerdheid, equality empowerment’ en identiteitsvraagstukken.
Hoe lost men in verschillende delen van de wereld dit op, ook op minder democratische plekken? Hoe doen zij dat, hoe manifesteert zich dat, hoe verspreiden zij dit? Zowel hier als elders?

Bij SIGN zal deze focus liggen op internationale nieuwe zines en zine-gemeenschappen en printvormen waarbij men zijn stem laat horen. Direct vanuit de individuele kunstenaar of groep.
Voor deze ’library/ presentatie’ heeft SIGN de medewerking gevraagd van mede curator Laura Diez Carcia en mede /scouting, research: Rob Strick. Met name voor de buitenlandse connecties en vooral in het onderzoek naar de zinevormen bij dergelijke gemeenschappen en plekken. Ook workshops en lezingen zijn aan dit gegeven gekoppeld.

Het resort wil de focus leggen op manier van presenteren, netwerken, vormonderzoek en initiatieven betrekken die raakvlakken hebben met zines of deze maken, zoals bepaalde clubs, kleine onafhankelijke uitgeverijen. Verder is er een grote 2 daagse zinemarkt.

Block C beziet het vanuit een historische lijn: tonen van kunstenaarstijdschriften uit de periode van 1970-1995. Rond 1970 ontstond bij veel kunstenaars de behoefte om naast bestaande kunstinstellingen een eigen platform te creëren waar discussie en het uitwisselen van ideeën mogelijk was. In de loop van de ‘70 en ‘80 jaren werden overal in Nederland kunstenaarsinitiatieven opgericht, zoals De Enschedese School en Drukwerk De Zaak in Groningen. Vanuit een vergelijkbare mentaliteit ontstonden ook de kunstenaarstijdschriften. Kunstenaars wilden zelf een discours ontwikkelen over hun werk. Het lijkt mooi om dit historisch perspectief binnen de huidige ontwikkelingen te plaatsen. Daarnaast presenteren ze het Gronings kunstcollectief Knetterijs en Homezeen

SPREAD wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Stimulerings Fonds, Pictoright Fonds, Mondriaan Fonds…