SPATIAL DISRUPTIONS

“Spatial disruptions”

18 juli t/m 31 augustus 2021

‘Spatial Disruptions’, is een interventie project dat plaats vindt in de perifere, semi-industriële, publieke ruimte van Groningen dat georganiseerd wordt door SIGN van 18 juli t/m 31 augustus a.s.
-Spatial Disruptions heeft als basis een grote Loods, oftewel een werkplek plus residentie voor 7 door SIGN geselecteerde kunstenaars en is gesitueerd op het Suikerunieterrein te Groningen, Suikerlaan 36. Vandaar uit worden de interventies door de kunstenaars ontwikkeld en in de publieke openbare ruimte uitgevoerd op nader te bepalen plek(ken).
-In SIGN is een rapportage, ‘pers’ communicatiecentrum dat gerund wordt door een 3 a 4-tal schrijvers die de interventies van de kunstenaars in tekst en beeld in kaart brengen en tevens daarop reflecteren. Hiervoor willen we je dus vragen! Uiteindelijk doel is ook om de bevindingen van ieder in een kleine booklet of paper vorm te geven en te publiceren. Er is nauw contact met het ’communicatie centrum’ en de kunstenaars in de Loods en v.v.

Zoals in het huidige beleid van SIGN staat omschreven maken environmental ingrepen deel uit van ons programma en dus ook interventies in de rurale, urbane openbare ruimte waarbij gespeeld wordt met functie, aard, betekenis, identiteit van een plek of een ruimte. De vraag is ook hoe openbaar is die publieke ruimte. waarbij de verhouding tot en communicatie met het publiek vaak van belang is. Een interventie is niet een geïsoleerd gegeven maar verhoudt zich tot een omgeving, tot mensen tot het landschap tot infrastructuur en maatschappelijk verkeer. Het project heet immers Spatial Disruptions. Dit beantwoord ook aan uit een van de algemene aspecten van SIGN’s beleid:
“hoe verhoudt de mens en kunst zich tot de omgeving in ruime zin. Dus plek en vorm zijn er direct aan gerelateerd. Voorop staat altijd dat de kunstenaars een eigenzinnige, vrije, onafhankelijke houding hebben en ze dit dus vanuit een artistiek bijzonder en kritisch gezichtspunt benaderen met speelsheid en verbeeldingskracht. Wat wil de kunstenaar zeggen? Wat voor communicatie heeft het werk in zich zelf? Daarom vinden activiteiten in SIGN maar ook elders en in de openbare ruimte plaats; van urbaan, perifeer tot ruraal ook omdat interacties met het werk tov. het sociale of de infrastructuur kan variëren en verschillen. Naast inhoudelijke raakvlakken laten de presentaties een grote diversiteit in benadering zien. Van associatief en poëtisch tot sociaalkritisch en documentair.”

Context.
“Spatial disruptions” vindt plaats van 18 juli t/m 31 augustus 2021 met evt. uitloop naar 5 september.
Zeven jonge kunstenaars zijn door SIGN uitgenodigd met als doel interventies ‘disruptions’ te ontwikkelen en uit te voeren in een half urbane, rurale ‘of the road/industrie bedrijventerrein’ van Groningen of een andere uitgezochte zinvolle locatie met sterke aanwezigheid van openbare ruimte.
We vragen aan hun om echte ingrepen te doen die zich kort of lang kunnen presenteren afhankelijk van omstandigheden en bedoeling.
Ieder wordt gevraagd om nieuw werk speciaal voor deze spatial interventies en de publieke openbare ruimte plekken te verzinnen, dat kan in allerlei vormen zoals sculpturen, installaties, interacties, happenings, social design.
Genodigde kunstenaars zijn:
Janne Schipper http://www.janneschipper.info/
Isabella Francis: https://www.instagram.com/i.k_francis/
Luuk Smits https://www.luuksmits.nl/works
Roman Kachenko http://tkachenkoroman.com/
Mischa Lind https://mischalind.com/
Tudor Ulrich (Natural enthusiast exploring time and transformations through organic media.)
Stephanie Rizaj https://stephanierizaj.com/

Uitvalsbasis werkplek en verblijf is zoals gezegd een grote loods op het voormalig Suikerunieterrein a/d Energie weg te Groningen. Het terrein is een half voormalig industrieterrein met landelijke uitwassen, tijdelijke cultuur gerelateerde initiatieven en opkomende nieuwbouw. Na 2030 zal het terrein worden opgeleverd voor huizen, woningen.
Vanuit het verblijf en werkplaats op Suikerunieterrein kan men plekken zoeken voor de interventies dus ook het terrein zelf, of het bedrijventerrein daaromheen dat een een 2e hands industrieel karakter heeft met in de buurt bedrijven ketens als Praxis, Lidl, Aldi, Jysk met veel consumentengedrag. Of een andere (semi) urbane, dynamische plek.
Bij de disruptions kan bv. het sociale aspect voelbaar zijn, het kan een performatieve ruimtelijke ‘architectonische’ link hebben, het kan zich ook uiten als functie/betekenis verandering van die plek, ook in sociale verkeer kan het bv. gedragsbepalend zijn. Ook performances/ installaties met interacties combinaties geënt op deze specifieke omgeving die kunnen disharmoniëren of verstorend werken, behoren tot de mogelijkheden, of werkplaats mechanische connotaties, of constructie of bouwkundige aspecten in een opbouw afbraak controverse. Kortom veel is mogelijk! Vaste plekken reserveren met vergunningen heeft niet onze voorkeur vanwege het tijdelijk karakter van de interventies.

Report Spatial Disruptions
vanwege het tijdelijke karakter van de acties is het van belang om dat vast te leggen. Dat gaat in de vorm van booklets, papers, een korte directe verslaglegging zowel geprint als digitaal. Dit is een methode om het kenbaar te maken aan het publiek, een snelle verslaglegging met informatie in verband met volgende interventies. Een middel of naslagwerk om de interventies te laten beklijven.

In SIGN komt een plek voor informatie verwerking, rapportage, documentatie in woord en beeld, reflectie een soort ‘journalistiek perscentrum’ waar een 4 -tal jonge schrijvers een reporters functie hebben en verzamelen, connecties en referenties maken en dit vervolgens uitdragen in reflectieve teksten met beeld in een ‘paper’ of krant. Het ’communicatie centrum’ zal in nauw contact zal staan met de kunstenaars in de Loods.
In dit geheel van verslaglegging is het ook van belang dat een context meegenomen wordt waarin dit soort interventies of tijdelijke disrupties plaatsvinden. (denk ook aan kunsthistorische of actuele lijntjes) .
De schrijvers anticiperen op context, plannen en ideeën van de kunstenaars maar ook op de interventies zelf in het bijzonder ‘on the spot, in situ’. En het ook in de visie van de kunstenaar plaatst, tegelijk kunnen zij hun eigen beschouwingen er op los laten.