‘SOLUTIO’ Hendrik-xs & Pauline Koehorst

‘SOLUTIO’

Hendrik-xs & Pauline Koehorst

29 mei tot en met 18 juni 2005
Opening zondag 29 mei 17.00 uur

‘Solutio’ is een installatie die ontstaan is uit de samenwerking van Hendrik-xs en Pauline Koehorst. In deze installatie wordt gebruikt gemaakt van video, geluid en rook in combinatie met beelden. Deze elementen zijn zo gekozen dat ze een veelheid aan associaties oproepen en niet zozeer aanspraak maken op de ratio, maar meer op het gevoel.
De ruimten van Sign worden opgevat als onderdelen van een innerlijk proces waarin schijnbare tegenstellingen zich verbinden of oplossen. Door minimale ingrepen in de ruimte wordt gepoogd de bezoeker los te weken van zijn alledaagse beleving en wordt hij uitgenodigd binnen te stappen in de wereld van Solutio.

De Videoskoop bevindt zich in de kelder. U kunt daar naar keuze diverse door Sign geselecteerde video’s bekijken.

Over de kunstenaars:

HENDRIK-XS
algemeen:
Hendrik-xs is een kunstenaarsduo bestaande uit Mik Hendrikx en Christiaan Hendriks. Wat in 1993 als een experiment begon is nu uitgegroeid tot een langdurig samenwerkingsverband. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal projecten, installaties op locatie en enkele korte videofilms. een steeds terugkerend begrip in het werk is het idee van transformatie. Uit de materiaalkeuze (zout, suiker, zeep, inkt, koper, lood, hout,was, licht) blijkt een interesse voor de alchemistische denkwijze welke eveneens berust op een transformatieproces. Hendrik-xs maakt onder andere gebruik van afbeeldingen of afgietsels van het menselijk lichaam in combinatie met andere elementen. de meeste werken bestaan uit een combinatie van verschillende beeldelementen; objecten, foto’s. dia-. film- en videoprojecties, performances en geluid: materiële en immateriële elementen.

installaties
De installaties zijn meestal locatie gebonden. Specifieke kenmerken van de omgeving beïnvloeden de keuze van de materialen, objecten en het medium waarin gewerkt wordt. Hierbij worden beelden zo gekozen dat ze bij de beschouwer een veelheid aan associaties oproepen. door een zekere mate van versobering van het beeld wordt ook hier de verstilling opgeroepen die de beschouwer terugwerpt op zichzelf; daar op die plek.

video
In de video’s en diaprojecties, welke meestal gelooped zijn, is het streven de beschouwer los te weken van zijn ‘normale’ beleving. De beelden worden uitgekozen op een soort transformerende werking en beogen een “naar binnen gezogen worden”, een verstilling.

Projecten
Bij de projecten vormt het publiek een onderdeel van het beeld. Soms gebeurt dit op vrijwillige basis, soms wordt men met deelname geconfronteerd. In “Door de muur de oneindigheid” kan het publiek zijn handen aanbieden om er een mal van te laten maken. De afgietsels hiervan vormen samen met de deelname later het beeld, wat groeit door de medewerking van het publiek. In “Do you know…” wordt het publiek uitgenodigd om binnen te stappen in de installatie om vervolgens geconfronteerd te worden met een onderdeel ervan; samen luisteren naar “Do you know…”, gezongen door Hendrik-xs. Het overkoepelende doel in deze projecten is de intiemere betrokkenheid tussen kunstenaar, publiek en beeld.

PAULINE KOEHORST

De massale hoeveelheid aan digitale informatie in onze samenleving is doorgaans heel direct en dimensieloos. Door de snelheid waarmee deze informatie op ons afkomt gaan we aan een aantal essentiële dingen voorbij. Met mijn video-installaties wil ik een verstilling creëren, een verzachting waarin je je kunst wentelen als in een droom, die even los lijkt van de werkelijkheid, maar waar door de hardere archetypische lagen voelbaar worden.
(Paulien Koehorst is in 1989 afgestudeerd aan de kunstacademie St. Joost te Breda)