SIGNS & SYSTEMS II Thomas Kuijpers, Ferdi Speelman, Eric vd Kooij, Jeroen Kusters

SIGN & SYSTEMS II

1 t/m 29 september 2012

Signs & Systems II, tweede in de reeks, toont opmerkelijke kunstwerken waarin eigenzinnige archivering de belangrijkste factor vormt. De wijze van verzamelen, ordenen en presenteren verlegt oorspronkelijke betekenissen en creëert nieuwe realiteiten.

In “Travis’ Encounter” bevraagt Thomas Kuijpers de waarde van de waarheid. Hij verzamelt en vergelijkt daarvoor uiteenlopend archiefmateriaal rond de kidnapping van Travis Walton door een UFO in 1975. Kuijpers vertelt dit verhaal op vele manieren en geeft inzicht in verschillende representaties van waarheden die mensen zich toegeëigend  hebben.

Ferdi Speelman toont 6 prints van google pagina’s met verzamelde beelden over kunstenaars, die hem inspireren. Op deze wijze vormt dit werk een reflectie, een kritische kijk op hoe kunst wordt geconsumeerd.

Eric van der Kooij toont “Kwartaalgang van de post”, onderdeel van jaargang 2012. Hij stopt carbon in enveloppen en verstuurt deze. Het resultaat is een verzameling sporen van de weg die de brieven hebben afgelegd tussen verzenden en ontvangen; letterlijke indrukken van buiten af.

Jeroen Kuster toont een museale verzameling organismen, waarbij hij zijn eigen natuurhistorie verzint, met artefacten, schepsels en nieuwe creaturen, die hij ordent en indeelt compleet met Latijnse namen.

ENG:

Signs & Systems II displays remarkable works of art in which wilful archiving is the main factor.  The way of collecting, arranging and presenting resets original meanings and creates new realities.

In Travis’ Encounter Thomas Kuijpers questions the values of the truth.
He collects and compares a wide variety of archive material concerning the kidnapping of Travis Walton by an UFO in 1975. Kuijpers tells this story in many ways and shows an insight in various representations of truths that people made up for themselves.

Ferdi Speelman Shows 6 prints of googlepages of collected images about artists he’s inspired by. In this way the work is a reflection, a critical view on how art is consumed.

Eric van der Kooij shows “Kwartaalgang van de post” (Quarterly course by mail) part of the year 2012. He puts carbon-paper in envelopes, posts them. The result is a collection of traces caused in the process of sending and receiving, imprints literally from the outside.

Jeroen Kuster shows a collection of organisms in the tradition of a natural-historical museum. He makes up his own natural-history with artefacts, creatures and new beings which he arranges and classifies with Latin names.