SIGN TO EUTOPIA Adrien Tirtiaux

SIGN TO EUTOPIA

(zie ook andere Sign to Eutopia events)

Sign to Eutopia (1 augustus t/m 24 september 2006) was een residentieproject bedacht, ontwikkeld en georganiseerd door de kunstenaars Elke Uitentuis en Wouter Osterholt en daarna i.s.m. Sign verder gerealiseerd.
Het doel van de residentie was om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om functionele plekken in de stad te veranderen in plekken met een andere betekenis. In de betreffende periode is de infrastructurele omgeving van Groningen gebruikt als decor voor b.v. performatieve installaties, ingrepen in de publieke ruimte en sociale interventies

Adrien Tirtiaux (Brussel, 1980)
Algemeen: Tirtiaux studeert momenteel in Wenen aan Academie Beeldende Kunst. Verder heeft hij een opleiding als architectonisch ingenieur afgerond dat hij op een speelse vaak dilettantistische manier inzet. Op deze wijze stelt hij aspecten van de stedenbouwkundige planologie en infrastructuur aan de orde.
In Sign deed hij dat als volgt.
Toeval is bij Tirtiaux een bepalende factor geweest in zijn project maar ook de ervaringen/resultaten van elke stap waren aanzetten tot volgende aansluitende ideeën zowel in tekst als beeld. Hij koppelt de indrukken aan elkaar.
Alles was bij hem een geïntegreerd geheel; zowel de verkennende fase, de bouw van zijn kubus, de performance en zijn verslag. (zie bijlage)
De eerste week heeft hij met behulp van een dobbelsteen heel consequent al fietsend de stad verkend waarbij hij de route in patronen beeldend uitwerkte. Vertrekpunt was altijd Sign, eindpunt was altijd de gemeentegrens. De karakteristieke architectuur van de buitenwijken (rijtjes identieke woningen, herhalende reeksen) associeerde hij automatisch met de opbouw van de residentie specifiek de reeks slaapunits. Belangrijk was ook de rol van water in de Groningse infrastructuur. Toeval en water resulteerde in een experiment met een drijvende fles onderhevig aan de stromingen van grachten. Dit gecombineerd met de reactie op de genoemde architectuur en de aard van residentie vormde het idee tot een ‘ontsnappingsperformance met zijn slaapunit’: “It’s a long way to the sea”.
De slaapcabine waarin hij verbleef verliet letterlijk de residentie inclusief Adrien Tirtiaux zelf. De slaapkubus werd uit de rij gestript en in drijvende vorm in de gracht te water gelaten.
Tirtiaux gaf zich hierbij over aan de willekeur van de stromingen van de waterwegen in stad en provincie Groningen met alleen een stok om zich van de wallenkant af te duwen

Zijn vertrek was op zaterdag 26 augustus om 14.00 uur voor Sign, Winschoterkade 10 Groningen. Hij dreef gedurende een week op het Damsterdiep richting Delfzijl.
Vrijdag 1 september hebben we Adrien s’middags opgehaald voorbij Winneweer (halfweg Groningen en de zee). De dorpen die hij passeerde langs de vaarroute onthaalden hem bijzonder gastvrij vaak getipt door de dorpsbewoners eerder op de route. Ze gaven hem eten en drinken, hielpen hem bij de bruggen of bij lastige passages, mocht gratis van de brugwachtster de sleutel gebruiken, kreeg droge kleren en een cadeauvan de burgemeester van Ten Boer etc. Men kon blijkbaar de kubus/slaapkamer en de actie zelf wel waarderen als iets opmerkelijks. Na zijn poging om de (saaie) stad te ontsnappen bleek de bevolking uit de dorpen minder saai te zijn dan hij veronderstelde en bleef zijn zelfverkozen isolement minder eenzaam dan verwacht. Het contrast van de abstracte kubus en het gebruik daarvan als drijvende slaapcabine voor een reizende performance sprak veel mensen aan en is in deze opzet gelukt als een interventie in een publieke ruimte
Door de opvallende verschijning van de kubus in een plattelandsomgeving en de performance zelf kreeg zijn actie veel publicitaire aandacht. TV Noord heeft er twee items aan besteed ook het Dagblad van het Noorden heeft hem gevolgd en twee artikelen over hem geschreven. Mensen volgden hem soms op de fiets of met bootjes.

Documentatie-tentoonstelling 9 t/m 24 september 2006.
Naast foto’s van zijn project bij de gezamenlijke powerpoint-presentatie toonde hij op een muur in Sign een geschreven, getekend strip-achtig verslag van alle fases van de hele residentieperiode.