SIGN op Nacht van Kunst & Wetenschap

SIGN OP LOCATIE:
4, 5, 6 juni op het Energize festival & De Nacht van Kunst & Wetenschap
Tijd & locatie: 12.00-0.00 uur, Academie Minerva: Zuiderdiep 158,Gr.

Giada Fiorindi: “Tokens of Decadence” 
“Tokens of Decadence” is een interactieve installatie over relatiegeschenken aan Barack Obama. Na inklikken op de cadeau’s wordt allerlei informatie zichtbaar over de context van het relatiegeschenk. Het geeft de verspilling weer op komische, absurde wijze.
+ in de Energize Mediatheek Lounge:
Vera Knoot: “Geese Project” & Sascha Landshoff: boek Tostifabriek.
(voor meer zie ook First Course in SIGN)

6 juni bij De Nacht van Kunst & Wetenschap:
Tijd & locatie: 19.30 tot 01.00 uur Academie Minerva: Preadiniussingel 59 Gr.

Temo Gonzalez: “Ring Recordings & Language Of Visual Music”
. De machine van “Ring Recordings” is geïnspireerd op de eerste Tin-Foil Phonographs van Thomas Edison. Zelfgekozen geluid wordt gevangen in een zilveren ring en geeft vorm en betekenis aan het materiaal. Dierbare geluiden van plaatsen en mensen kunnen voor altijd bij je gedragen worden. 
”Language Of Visual Music” is een nieuw alternatief visueel notenschrift gebaseerd op vorm, symmetrie en kleur.Vera Hoveling: “The formal absence of independence” 
“The formal absence of independence” toont projecties van 3 verschillende computersimulaties waarin de virtuele bewoners zich ontwikkelen volgens genetische algoritmes. Hun evolutie is een zelfgenererend proces zichtbaar op cel niveau.

Jacob Hoving & Ingo Valente: “Mist”
. “Mist” reageert op onze constante signalen stroom van sociale media. 
Een interactieve installatie leidt de gebruiker na inloggen door zijn eigen ‘mist’; een grote projectie van een desoriënterende ruis met een eigen overload aan data.

ENGLISH
SIGN ON LOCATION:
4, 5, 6 June at the Energize festival & De Nacht van Kunst & Wetenschap
Time & location: 12.00-0.00 hrs., Academy Minerva: Zuiderdiep 158, Gr.

Giada Fiorindi: “Tokens of Decadence”
“Tokens of Decadence” is an interactive installation about gifts for Barack Obama. After clicking on the presents all kinds of information will be visible about the context of the present. It depicts waste in a comical, absurd way.
+ in the Energize Mediatheek Lounge:
Vera Knoot: “Geese Project” & Sascha Landshoff: book Tostifabriek.
(more, see also First Course in SIGN)
June 6th at The Night of Arts and Science:
Time & location: 19.30 till 01.00 hrs., Academy Minerva, Praediniussingel 59, Gr.

Temo Gonzalez: “Ring Recordings” & “Language Of Visual Music”.
The machine of “Ring Recordings” is inspired because of the first Tin-Foil Phonographs by Thomas Edison. Self chosen sound is captured in a silver ring and gives shape and meaning to the material. Precious sounds of
places and people can be worn with you forever.
“Language of Visual Music” is a new alternative visual musical notation based on form, symmetry and colour.

Vera Hoveling: “The formal absence of independence”
“The formal absence of independence” are projections of 3 different computer simulations in which the virtual inhabitants develop themselves according to genetic algorithms. Their evolution is a self-generating process visible on cell level.

Jacob Hoving & Ingo Valente: “Mist”
“Mist” reacts on our perpetual stream of signals by social media. An interactive installation leads the user after logging in through his own ‘mist’; a big projection of a disorienting noise with its own overload of data.