ROY WOLFS & JACOB VOGEL

ROY WOLFS & JACOB VOGEL

objecten, schilderijen

9 september t/m 7 oktober 2000

De objecten van Roy Wolfs lijken de toeschouwer tot handelen en actie aan te zetten. de schilderijen van Jacob Vogel zijn introvert en contemplatief; men kan ze in stilte aanschouwen.

Jacob Vogel
‘Van jongs af aan ben ik gefascineerd door het effect van mechanische landbouw in mijn directe woonomgeving Noord-Groningen. Met name de ruilverkaveling tijdens mijn jeugd heeft grote invloed gehad. Het meer door de natuur vormgegeven landschap met zijn grillig gevormde stukken grond werd in een paar jaar totaal veranderd in een economisch verantwoord cultuurlandschap. Recht, vlak, efficiënt.
De manipulatie van het landschap is een belangrijk gegeven voor mijn werk. Ik ben begonnen met schilderen in een realistische stijl en heb daarna een proces doorgemaakt van verder abstraheren naar fundamentele schilderkunst. Ik raakte meer en meer in ‘het beeld’ geïnteresseerd, niet meer in de afbeelding.
Het autonome domein in de schilderkunst krijgt bij mij zijn karakteristiek door de concentratie op de lijn en zijn enorme zeggingskracht door de intensiteit, waarmee hij gemaakt is en het subtiele spel van kleur en materiaal waarin hij gezet is. Indien nodig kies ik voor een rechthoek als drager waardoor er ruimtelijkheid gecreëerd wordt. Een andere keer gebruik ik een vierkant als drager om het werk neutraal te houden. Als drager gebruik ik verschillende materialen zoals linnen, katoendoek, multiplex en MDF-panelen.’

Jacob Vogel is in 1996 afgestudeerd aan Academie Minerva te Groningen.

Roy Wolfs

Wat was er eerder, de kip of het ei? at was er eerder de filosofie of de kunst, de gedachte over het kunstwerk of het kunstwerk zelf? Voor mij geldt dat ik mijn gedachten niet echt kan scheiden van het werk zelf. De gedachte is het werk en andersom, en zoveel verschillende gedachten zoveel verschillende werken.Ik maak momenteel voornamelijk objecten, zij lijken meer realiteitsgehalte te hebben dan 2d-werk. Je kunt er omheen lopen, het aanraken, erover struikelen desnoods, maar het staat er echt. Het is meer dan een representatie van iets. Hierdoor lijkt de ‘kloof’ met de beschouwer kleiner.
Mijn objecten zijn niet ‘slechts’ objecten om het object zijn, ze gaan wel degelijk ergens over. Op dit vlak ga ik voor de totale hoogmoed. In die zin ben ik eendromer en wil dat mijn werk in de toekomst over het universeel menselijke gaat.
De filosofie is ooit begonnen met twee vragen: “wie ben ik?” en ” waarom ben ik?” Aangezien niemand hier ooit een adequaat antwoord op heeft gegeven lijken me dit de meest fundamentele vragen waar een kunstenaar zich mee bezig kan houden. Ondertussen zal ik de toeschouwer op mijn zoektocht vermaken met mijn persoonlijke fascinaties en meer, opdat ik vooral niet essentieels over het hoofd zie en vergeet te vermelden. Misschien ontdekt u de lijn eerder dan ik.

Roy Wolfs is in 1999 afgestudeerd aan de kunstacademie te Arnhem.
zijn objecten hebben titels als: Houthand, Steenhand, Laat-je-hoofd-maar-rusten-steun, 3-Hand-hoofd, Trekhoofd, Constrained (houtjas), Hang-op-bankje, Hug-pack etc.