ROOM WITH A VIEW Coen Vunderink

Raamexpositie

18 juli tot en met 24 augustus 2008

Coen Vunderink “Room with a View”

Opening donderdagavond 17 juli 20:30 uur

(Werkperiode: 23 juni tot en met 16 juli)

Ieder jaar organiseert Sign een Raamexpositie; dat betekent dat de kunstruimte zelf gesloten is maar dat vanaf de straatkant continu, 24 uur per dag kunst te zien is. In navolging van o.a. Martijn Schuppers, Willehad Eilers, Joram Roukes neemt nu Coen Vunderink deze uitdaging op zich. Met Room With A View gaat hij volledig de ruimte in; de kijker wordt van buitenaf gluurder in een picturale installatie waarbij schilderijen zich als ruimte presenteren en andersom. In Sign zal Vunderink tijdens de werkperiode een spel aangaan met materiaalgebruik, micro/macro verhoudingen, voorgrond en achtergrond, doorzichten, formaten, gezichtspunten, suggestie. De vorm waarin een (schilderkunstige) ruimte zich kan presenteren wordt daarbij inhoudelijk facet van het geheel.

Window-exhibition

18th July through 24th August 2008

Coen Vunderink “Room with a view”

Opening Thursday-evening 17th July 20.30 hrs. You’re very welcome

(working time 23rd June through 16th July)

Every summer Sign organises a window-exhibition which means that the art-space itself is closed but from the street there will be art exposed continuously, 24 hours a day. Following a.o. Martijn Schuppers, Willehad Eilers, Joram Roukes now Coen Vunderink takes the challenge. With Room With A View he will use the space entirely; the viewer becomes a voyeur of a pictural installation in which paintings present themselves like installations and reverse. During his working time Vunderink will playfully challenge himself with material, micro-macro ratios, foreground background, see-through, sizes, points of view, suggestion. The way a (pictural) space can present itself will be a an element in content of the whole project.