ROB BOUWMAN

Rob Bouwman
29 mei t/m 20 juni 2010

In Sign maakt Rob Bouwman (Woerden, 1981) een muurschildering, een installatie en toont hij schilderijen en experimentele, verkennende films. In deze verschillende disciplines onderzoekt hij in bredere zin de dimensies, mogelijkheden, en zeggingskracht van zijn beeldtaal. De dimensies waarbinnen hij opereert strekken zich uit van kijkdoosperspectief, via (groter dan) de menselijke maat in de muurschildering, tot bijna endoscopische ontdekkingen in zijn installatie en filmfragmenten. Dit biedt de kijker de mogelijkheid om als onderzoeker zijn werk binnen te treden.
De structuren in Bouwmans werk hebben vaak organische associaties, waarbij de referentie naar de menselijke leefomgeving ontbreekt. Lange geribbelde vormen lijken zich te verstrengelen tot een ruimtelijk netwerk waar licht doorheen speelt. De onbekendheid werkt vervreemdend maar verleidt tevens tot verder exploreren van zijn wereld. In zijn schilderijen en muurschildering wekt hij de indruk dat men hierin eindeloos kan ronddwalen. In zijn filmfragmenten laat hij zien aan wat voor inwendige, dynamische processen genoemde structuren onderhevig kunnen zijn.

Rob Bouwman (Woerden, 1981) makes a wall-painting in Sign, an installations and he shows his paintings and experimental, exploratory films. In these different disciplines he investigates in a broader sense the dimensions, possibilities and expression of his imagery. The dimensions he operates within goes from show-box perspective, through larger than life in the wall-painting upto endoscopic discoveries in his installation and film-clips. This offers the viewer the possibility to step into his work as a researcher.The structures in Bouwmans work often have organic associations where reference to the human environment is lacking. Long, ribbed shapes seem to entangle to a spatial network where light shines through playfully. The obscurity works alienating but tempts also into further exploration of his world. In his paintings and wall-painting he creates the impression one can wander around endlessly. In his film-clips he shows the internal and dynamic processes these memorized structures are subjected to.