Rik Möhlmann op Clash ’09

12 april 2009
21.00 – 05.00 uur
Sign presenteert voor Clash ’09:
Rik Möhlmann

Rik Möhlmann recyclet een verzameling beeld-en geluidsmateriaal uit verschillende bronnen tot verfijnde videocollages als metafoor voor ambivalente menselijke perceptie. Citerend uit diverse (sub-)culturen, taalspelen en verschillende ordes van tijd en ruimte, typeert Möhlmanns werk zich als een complexe maar lichte beeldensoep; afwisselend transparant en hypermediaal waarbij hij ethische en esthetische conventies de- en hercodeert.
www.sign2.nl
www.rikmohlmann.com

Afbeelding Rik Möhlmann:
Stills from ‘Look, No Hands! (Confused Turtle Version)’