RIK HAGT

RIK HAGT

15 juni t/m 12 juli 1997

schilderijen

In de tentoonstelling van Rik Hagt in Sign staan twee series schilderijen (olieverf op doek) centraal. De eerste serie, ‘De zesde klas’ (1995), bestaat uit 24 kleine schilderijen die tezamen een groepsportret vormen van een zesde klas lagere school in de jaren zeventig. De verftoets is los en direct: ‘nat-in-nat’.
In de recente serie ‘Tuin’ (1996 – 97) is sprake van een meer bedachtzame, transparante schilderwijze. De verwilderde achtertuin van de kunstenaar vormde aanleiding tot minutieus uitgewerkte studies van grassen, gebladerte, een boomstam en een regenplas.
Beide series raken elkaar in een tot weemoed stemmend besef van vergankelijkheid.