RECONSTRUCTIE Cindy Moorman, Floor Meijers, Siebe de Boer

RECONSTRUCTIE
Cindy Moorman, Floor Meijers, Siebe de Boer

15 januari t/m 6 februari 2005

+ Videoscoop

Bij het samenstellen van deze expositie heeft de volgende gedachte een rol gespeeld: In hoeverre benadert een reconstructie de werkelijkheid? Werkelijkheid en de nabootsing daarvan vormen een ambivalent grensgebied. De genodigde kunstenaars houden zich o.a. met de verkenning van dit gebied bezig.
Tevens opening van de “VIDEOSCOOP” (collectie door Sign geselecteerde video’s)

Siebe de Boer (afgestudeerd 2004 Academie Minerva, thans studerend aan 2e fase Frank Mohr Instituut: Interactive Media & Environments, Groningen) toont op een film een maquette (een miniatuur reconstructie) van een stad. De camera beweegt door de straten op “ooghoogte” (verhoudingsgewijs). Het wordt invoelbaar dat je als toeschouwer door een stad loopt terwijl het ook direct duidelijk is dat het een virtuele wereld betreft.

Floor Meijers: (2004 afgestudeerd VAV Rietveld Academie, Amsterdam)
Toont o.a. twee films waartussen een verband bestaat. De eerste film, getoond in een zwarte ruimte, laat voorbereidingen zien van een EHBO oefening in een buurthuis. “Slachtoffers’ worden voorzien van nagebootste wonden en nuttigen onderwijl koffie met kersengebak. Het is een in de werkelijkheid plaatsvindende reconstructie van een mogelijke gebeurtenis.Dit gegeven wordt voortgezet in een witte ruimte waar een tweede film te zien is van een dorp waarvan pas na enige tijd duidelijk wordt dat het een gereconstrueerde plek is waar niemand woont maar die gebruikt wordt als oefenplek voor mogelijke rampen, ongevallen, oorlogssituaties.

Cindy Moorman: (student Post St. Joost Fotografie, Breda) heeft een documentaire-achtige film waarin dorpsbewoners in interviews vertellen over hun relatie tot een onlangs gestorven man. Ondanks hun geringe contact met de man blijken ze allemaal iets over hem en over zichzelf te kunnen vertellen.Iedereen blijkt een eigen subjectieve positie c.q. perspectief van de gebeurtenis in te nemen. De geschiedenis, herinneringen, waardering en hun schijnbare goede “verstandhouding” t.o.v. de man lijken zich pas achteraf in te vullen. In hoeverre is hier sprake van geschiedvervalsing? Iedereen lijkt vooral een zo goed mogelijk beeld van zichzelf te willen scheppen maar het is de vraag in hoeverre ze werkelijk contact hebben gehad met de man. Een eenduidige reconstructie van de werkelijkheid is niet te geven.

“Videoskoop” start 15 januari aanstaande en wordt een terugkerend item binnen de reguliere tentoonstellingen van Sign. Het is een kleine plek voor maximaal twee personen ergens in de galerie (de plaats is afhankelijk van de inrichting van de exposities) bestaande uit een monitor/dvd speler,koptelefoons en een collectie gerangschikte dvd’s. In de Videoscoop kan het publiek naar keuze diverse door Sign geselecteerde video’s bekijken van o.a studenten kunstacademies, 2e fase opleidingen en kunstenaars die de afgelopen jaren in Sign geëxposeerd hebben. In totaal zijn hiervoor circa 40 kunstenaars benaderd. 
deelnemers 15 januari: Joost Bakker, Erik Alkema, Linda Bannink, Feiko Beckers, Heiner S. Behrends, Arjen Boerstra, Fedde Hoekstra, Leslie Kamps, Renske Vera de Kam, Sander Houtkruijer, Julia Kaiser, Wouter Jansen, Johan Klungel, Klaas Koetje, Gerco Lindeboom, Dinanda Luttikhedde, Thierry Mandon, Nora Martirosyan, Frank Mulder, Eric Setz, Remko Tielemans, Arik Visser, Guido van der Werve, Pim Zwier.