PROJECT MES/DAG Cargo Cult

IN SIGN VAN 7 NOVEMBER T/M 21 NOVEMBER 2010 – PROJECT MES/DAG DOOR CARGO CULT
Een project van Matthijs Munnik, Daniel Overbeek, Ismay Wolff en Job van der Zwan

Eens per 1,5 jaar krijgen 3e of/en 4e jaars studenten de gelegenheid om een projectvoorstel in te dienen en, na goedkeuring, uit te voeren in Sign, onafhankelijk van hun opleiding. Dit om ervaring op te doen in de praktijk, waarbij zelfredzaamheid en onderlinge samenwerking van belang zijn. Het project dient experimenteel van karakter te zijn.

MES/DAG is een sociaal multimediaal project van Cargo Cult, geënt op het leven van tbs-gestelden, en biedt een blik achter de muren van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag te Groningen.
Cargo Cult bestaat uit de 4e jaars Minerva studenten Matthijs Munnik, Daniel Overbeek, Ismay Wolff en Job van der Zwan. In een periode van anderhalf jaar hebben zij, in samenwerking met de Mesdag en zijn patiënten, de leefwereld van de tbs’ers bestudeerd en daarbij verschillende visies ontwikkeld. Aan de hand van twitter, film, foto’s en installaties geeft MES/DAG een uniek beeld van de ins en outs van de situatie van de patiënten. Het project laat het resultaat zien van Cargo Cults kijk op de tbs’er als persoon en als patiënt.

Ismay Wolff: Shooting Range

In de massa-mediale samenleving van tegenwoordig is het eenvoudig om toegang te verkrijgen tot de meest exotische informatie. Maar zijn we niet deels bezig met het uitbreiden van onze wereld met een droomwereld? Hoe kunnen we tweede-, derde- of n-de hands informatie vertrouwen? Uit onderzoek is al gebleken dat soms zelfs ooggetuigen niet juist weten te omschrijven wat ze hebben gezien. Emotie, context en een veelheid aan andere factoren hebben allen invloed op onze interpretatie van informatie.
Hiervan uitgaande vraagt Ismay Wolff zich af hoe juist het beeld is dat wij hebben van TBS’ers. Voor Shooting Range heeft hij onderzoek gedaan naar de werkelijkheid achter het daaraan gelieerde nieuws, om te achterhalen waar deze afwijkt van onze beeldvorming. Shooting Range is een installatie die verder in gaat op deze kwestie.
“Het simulacrum verbergt nooit de waarheid – de waarheid verbergt dat zij niet bestaat. Het simulacrum is waar.” – J. Baudrillard, 1978, La précession des simulacres

Matthijs Munnik: TBS-Twitter


Wat weten we eigenlijk van TBS’ers? We hebben als samenleving besloten dat deze personen te gevaarlijk zijn. We zetten ze uit onze maatschappij, en stellen ze ter beschikking. De TBS’er belandt in een parallelle wereld, die een soort slappe kopie van de buitenwereld is. De TBS’er in het FPC gaat ook elke ochtend naar zijn werk, en ploft ‘s avonds op de bank voor de tv. Communicatie via het internet is echter verboden. Terwijl het leven buiten zich steeds meer versmelt met het internet, worden TBS’ers hiervan uitgesloten.
Matthijs Munnik vraagt zich af wat er zou gebeuren als je een TBS’er zou tegenkomen in die virtuele wereld.
Hoe zou zijn twitter eruit zien? TBS-twitter is een automatische twitter pagina die updates genereert op basis an het tijdschema van een patiënt in de Mesdag. Terwijl jij naar de pagina kijkt kun je dus precies zien waar de TBS’er in de parallelle wereld mee bezig is.

Job van der Zwan

De serie van 10 tot 16 “landschaps”-foto’s van Job van der Zwan creëert een sfeerbeeld van de Mesdag. Zonder mensen in beeld te brengen toont de reeks het cliché van hoe de plek op ons overkomt, van buiten gezien, in contrast met het binnenaanzicht voor de patiënten.

Daniel Overbeek: Cocon

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag als cocon. Afgesloten en geborgen. Omdat deze factoren zo bepalend zijn spreken ze makkelijk tot de verbeelding. Maar wat houdt het in om te leven in een cocon? In twee videoinstallaties, voortgekomen uit gesprekken met patienten van de Mesdag, gaat Daniel Overbeek verder in op deze vraag.