POOL LOOP

18 t/m 21 mei: POOL LOOP
Actie is beweging, beweging is tempo, tempo is tijd, tijd is ruimte, ruimte is actie.

5 Studenten van kunstacademie Minerva presenteren hun werk in SIGN. Ze hanteren verschillende disciplines, media, concepten; toch hebben ze iets gemeen. Ze volgen nl. een zelfde regel, die tegelijkertijd leidt tot complexiteit en eenvoud. Grenzen worden verlegd om zuiverheid in ons dagelijks leven te ontdekken. Ze raken daarbij uiterste schoonheid of duisterste lelijkheid, in hun meest intrinsieke en dwangmatige vorm. Zij richten zich op het observeren van acties met een externe blik a.h.w., daar waar we neigen tot het verliezen van zinnen en waarbij we ons blind staren. Ze proberen het meest extreme punt van de acties te bereiken, wat zou kunnen leiden tot een besef van hun zuivere betekenis of tot een compleet paradoxale functie. Dat terwijl lichaam, kennis en geheugen getraind worden .
Er is zelden iets absoluut identiek. Er zijn altijd verschillen en variaties afhankelijk van wie, waar, wanneer en onder welke omstandigheden. Er zijn weinig beperkingen aan de hoeveelheid. De resultaten zijn op velerlei manieren invloedrijk.
Elke dag zijn er verschillende acties, met live muziek, koken, performatieve acties, en discussies. We kijken er naar uit u te ontmoeten!
Jannes Bürkner – 
Jedidja Smalbil – 
Vasiliki Riala
 – Radu Hăinaru
 – Sophia Löwe
Aanvangs uren: 
18/05 @ 18:00 uur
 + 19/05 @ 13:00 uur 
+ 20/05 @ 12:00 uur  + 
21/05 @ 13:00 uur

 

English
18th till 21th May: POOL LOOP
An action gives movement, movement gives tempo, tempo gives time, time gives space, space gives action. Five Fine Art students from the Minerva academy are presenting their work at SIGN . Different disciplines, mediums and concepts but there is something in common for all of them. They are following a similar rule, which leads to complexity and simplicity at the same time. Pushing the boundaries to discover the pureness of our daily actions and lives. Touching the utmost beauty but also the darkest ugliness, by showing their most utterly inherent and compulsive form. Focusing on observing as a third eye on our actions, where we tend to lose our senses and forget to look becoming blind to them. They try to reach the most extreme of the actions that might lead to awareness and pureness of their meaning or to complete paradoxical function. Training body, knowledge and memory.
There is rarely something absolutely identical. There are always differences and variations depending on who, where, when and under which circumstances. But there are less limitations on the amount. The results are influential in every manner. 

Every day different actions occur, with live music, cooking, performative actions and of course discussions. 
We are all really looking forward seeing you!
Jannes Bürkner
 – Jedidja Smalbil
 – Vasiliki Riala
 – Radu Hăinaru
 – Sophia Löwe
Starting time:  18/05 @ 18:00 hrs
 + 19/05 @ 13:00 hrs  + 
20/05 @ 12:00 hrs 
 + 21/05 @ 13:00 hrs