PLACES – SPACES Tim Hollander, Suus Groenleer, Vivian van Keeken, Thomas van Rijs, Ivanka Annot

 

1 november t/m 21 december 2014
Places ↔Spaces
Tim Hollander, Vivian van Keeken, Suus Groenleer, Thomas van Rijs, Ivanka Annot

Opening zaterdag 1 november 17.00 uur

Een groepstentoonstelling waarbij het gebruik of het idee van een maquette een belangrijke rol speelt, echter niet op een traditionele wijze als architectonisch model. Iedere kunstenaar gaat op zijn eigen manier met dit gegeven om, speelt op een eigenzinnige wijze met maat, schaalverhoudingen en de rol die de maquette in het proces vervult. Het kan een beschouwend concept zijn over het tentoonstellen zelf, een ‘stage’ voor stop-motion animatie waar attributen tot leven komen,
een middel voor visualisering bij een sociaal psychologisch onderzoek, het uitgangspunt voor een schilderkunstige vertaling van architectonische modellen of een (miniatuur) filmset waarin de kijker zich kan verplaatsen en een veranderde ruimtelijke ervaring krijgt.

Tim Hollander zijn werk reflecteert op het presenteren, representeren en faciliteren van kunst en exposities.
Hij maakt gebruik van de taal die de infrastructuur vormt waarbinnen kunst getoond wordt, zoals plattegronden, displays, diaseries, maquettes, teksten op de muur etc.; typische presentatie vormen die een duidelijke functie hebben binnen een expositie. Ze tonen de bezoeker waar hij heen moet of waar hij naar moet kijken.
Deze onderdelen ondergaan bij Tim Hollander een transformatie waarbij hij een balans zoekt tussen herkenning, humor, (zelf)spot en bittere ernst.
In SIGN uit zich dat in een installatie ‘proposal for a cabinet’ bestaand uit een maquette en muurtekst die zowel naar het tentoonstellingsgegeven van de maquette refereert als naar
presentatie ruimte van SIGN zelf.

De werken van Thomas van Rijs herinneren aan diorama’s, maquettes, bouwtekeningen en vreemde machines, aan vitrinekasten vol ondefinieerbare vondsten, nu eens bijna onthuld, dan weer bijna verhuld. Ze laten de beschouwer gissen naar functie en herkomst en geven hem de reisdocumenten voor een avontuurlijke expeditie van de verbeelding.
In de schilderijen worden vaak 3-dimensionale architectonische modellen of landschappen uitgebeeld. Deze ontvouwen zich als een constructie als een uitgelegde maquette. Als laatste stap treed hij buiten het doek naar een nieuwe ruimtelijke uitwerking.

Vivian van Keeken maakt stop-motion animaties (‘tube lumenecent’, ‘beeltenis’, ‘timmerhout#2’) in een maquette-achtige omgeving.
Materialen die op het eerste gezicht weinig betekenis lijken te hebben krijgen een tweede betekenis als object in mijn stop-motion animaties. De animaties hebben een wat krakkemikkig karakter, kleine ‘imperfecties’ worden niet geretoucheerd. De objecten zijn erg gedetailleerd en kwetsbaar met als doel de toeschouwer te ontwapenen. Dat kan en stuntelig kwarteltje, een suizende wind, een krakende tak onder de voet zijn. De bescheiden geluiden en bewegingen die aanwezig zijn maar vaak overstemd worden, door de bedachte geluiden of bewegingen van de mens.
Materialen en objecten komen tot leven, krijgen een rol, beinvloeden elkaar en de ruimte. De toeschouwer kan zich goed in deze taferelen verplaatsten.

Suus Groenleer brengt maatschappelijke onderwerpen aan het licht die vaak als ongemakkelijk worden ervaren of worden gezien als taboe. Zij wilt mensen prikkelen tot nadenken over onderwerpen die ze anders liever vermijden.
Vaak werkt zij in miniatuur, een passende vorm om mensen uit te nodigen in een wereld die in het echte leven ongemakkelijk en onwennig kan zijn.
Onder de titel ‘Secluded moments’ toont zij kijkdozen van 7 scenes met dubbelzinnige, suggestieve situaties. Het publiek krijgt multiple choice tekst in handen; per scene kan men een keuze maken van wat de scene betekent. Het is tegelijk een test naar oordelen en vooroordelen.

Ivanka Annot houdt zich bezig met de begrippen ruimte v.s. plek en de rol van lichaam, geest en context en het experiment daarmee.
Ruimte is context afhankelijk, plek plaats is een sociaal product, meer gedetermineerd. Plaats is opgebouwd uit ruimte. En ruimte kan in een plek veranderen door betekenis te geven of door fysieke, mentale en digitale aanwezigheid.
Annot onderzoekt de praktische implicaties van het sociale, filosofische begrip van een plek. Zij stelt vragen die ze omzet in een praktisch experiment over het ervaren van een plek. Vragen als bv: Kan je de parameters voelen van de ruimte van een plek als deze een groot object bevat? Als je een plek kan zien maar niet fysiek kan ervaren, maakt de mentale projectie het dan mogelijk deze ruimte te ervaren?
Als je een ruimte als een plek ervaart, bewoonbaar, is het dan van belang dat je geen notie hebt van de schaal in relatie tot menselijke maat? Hoe kan een visuele echo fysiek ervaren worden? Tegenwoordig houdt ze zich ook bezig met onderzoek van eigendom, bezit van plekken.

English (short)

1th of November untill 21th of December 2014

Places ↔Spaces

Tim Hollander, Vivian Tirza van Keeken, Suus Groenleer, Ivanka Annot

Opening Saturday 1st of November 17.00 hrs.

A group-exhibition in which the use of a maquette plays an important part
but not in a traditional way as an architectural model. Every artist works
in his own different way, plays in another, willful way with size, scale
and the role the maquette plays in the process.
This way it’s a concept in perception of the exhibition itself, a stage for stop-motion animation
where props come to life, is it a means of visualization at a
social-psychological research, serves it as the starting point for a
painted reconstruction of architectural models or as a (miniature) film
set in which the visitor can put himself and will undergo a different
spatial experience.