PEINTURE MURALE Mariëlle Buitendijk, 
Marije Kloek, 
Freddy Tratlehner

PEINTURE MURALE

26 januari t/m 24 februari 2008

Mariëlle Buitendijk, 
Marije Kloek, 
Freddy Tratlehner

Werkperiode 5 t/m 25 januari 2008

Opening zaterdag 26 januari om 17.00 uur met ‘Het Grote Duivenspektakel’

(zie ook in video-archief: het grote duivenspektakel)

Freddy Tratlehner (Amsterdam 1983) Afgestudeerd aan de Rietveld Academie in 2007 tot nu toe alleen nog geëxposeerd in een groepstentoonstelling van het Wintertuinfestival in Nijmegen in 2007.
Woont en werkt in Amsterdam. Freelance grafisch ontwerper voor o.a. 55dsl en Diesel. Zit in een muziek groep genaamd De Jeugd Van Tegenwoordig waar hij veel mee optreedt. 
Freddy Tratlehner is een interdisciplinair kunstenaar (beeldhouwkunst, installaties filmpjes) In zijn werk zit altijd een tweestrijd tussen kunst en anti kunst, het platte en het verhevene. De toeschouwer krijgt een
 ervaring van zowel sympathie als aversie voor het gene waar hij naar kijkt. Is het kunst of slechts entertainment? 
In hoeverre is de hedendaagse kunst niet al entertainment? Freddy Tratlehner gebruikt elementen uit de hedendaagse popcultuur en mengt deze met de klassieke elementen.
 Zoals in Sign bij de openingsperformance: ‘Het Grote Duivenspektakel’, zaterdag 26 januari om 17.00 uur: Twee duiven, een met een stompje en de ander met een gouden ketting komen in een klinische white-cube galerie omgeving. Ze onderzoeken de lege onbevlekte, pure ruimte. Door middel van een scooter met slippend wiel, vol gas, en 30 liter grijze kak creëren ze een ruimtelijke picturale ervaring. De twee a-sootjes hebben laten zien dat ze bestaan, ze hebben kunst gemaakt.

Marielle Buitendijk (Hilversum, 1976) won in 2005 de Koninklijke Prijs voor de vrije Schilderkunst. Ze is in 2000 afgestudeerd aan St. Joost Breda en in 2005 aan de 2e fase FMI Painting, Groningen. 
Mariëlle Buitendijk maakt in het voorste lange gedeelte van Sign een plek-specifieke immense panoramische schildering op muur, plafond en vloer. Waar men ook staat men wordt omgeven door het sferische beeld van een wolken/berglandschap waardoor de gewaarwording van de ruimte van Sign verandert. Terwijl men Buitendijks schilderijen vanuit een vaste positie bekijkt, n.l recht van voren, krijgt men nu als beschouwer te maken met een veranderend gezichtspunt en perspectief.
 Ook voor Marielle Buitendijk zelf betekent dit een andere benadering. Sign heeft haar de gelegenheid gegeven om dit monumentale experiment aan te gaan.
 Haar uitdaging zit in het feit om vanuit de veranderlijke positie de schildering tot een ruimtelijk geheel te smeden. Ze krijgt hierbij te maken met de 3-dimensionaliteit van de ruimte, de sferische diepte van de schildering zelf en de structuur van de muur. Ze hanteert een spraytechniek waardoor de belijning onscherp is, ‘out of focus’. Dit in combinatie met het zwart-wit geeft haar werk het karakter van fotografie.

Marije Kloek (Meerkerk,1983) studeerde af in 2005 Bachelor of Fine Art Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en voltooide in 2006 haar studie Bachelor of Art and Education – 1e graad Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Marije Kloek geeft oude zwart-wit foto’s en ansichtkaarten een nieuw leven door ze als uitgangspunt te nemen voor een muurtekening waarbij ze buiten het letterlijke en inhoudelijk fotografische kader treedt. Deze muurtekeningen zijn op het eerste gezicht vrij realistisch, maar bevatten bij nadere beschouwing tal van absurde en humorvolle elementen. B.v. De toren van Asperen maakt deel uit van een skyline van oosters aandoende basilieken en minaretten. De beren in de berenkuil van Bern doen zich buiten het kader van de foto tegoed aan een hapje mensenvlees. 
Kloek maakt met haar werk duidelijk dat de context van belang is voor de interpretatie van een beeld; een actueel thema in het tijdperk van de digitale fotografie. De realiteit van het afgebeelde op foto en tekening (en muur) beïnvloeden elkaars betekenis.

english

PEINTURE MURALE

Exhibition 26th January through 24th February 2008

Wall, ceiling and floor paintings by 
Mariëlle Buitendijk, 
Marije Kloek, 
Freddy Tratlehner

(Working period 5 through 25 January 2008)
Opening Saturday 26th January at 17.00 hrs, with The Great Pigeon Spectacle a spectacular opening performance by Freddy Tratlehner:
Two pigeons, one with a stump as a foot, the other with a golden chain create by means of a scooter with a skidding wheel, full power, a spatial pictural experience.
Marielle Buitendijk 
produces in the long front space of Sign a site-specific panoramic painting on wall, ceiling and floor. Wherever one stands one is surrounded by the spheric image that changes the spatial impact of Sign. Buitendijk uses a spray technique that creates an out-of-focus lining. This in conjunction with black and white gives her work the characteristics of photography. Marielle Buitendijk was awarded the Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst (Royal Award for Free Painting) in 2005.
Marije Kloek 
provides old black and white (holiday) pics new life by taking them as the starting point for drawings on the wall. These drawings are rather realistic at first sight but at a closer look they contain lots of absurd and humoristic elements. With her work Kloek makes clear that the context is of importance for the interpretation of an image; a topical theme in the era of digital photography.